• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 8:39:21 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 28/10/2021
3:01:56 CH
30,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
30,60
Mở cửa
30,10
Cao nhất
30,60
Thấp nhất
29,50
Khối lượng
35.100
KLTB 10 ngày
9.340
Cao nhất 52 tuần
34,70
Thấp nhất 52 tuần
11,60
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 3,60 0,00%
CLM  1.300 28,70 -8,89%
CST  201.400 18,80 1,08%
HLC  15.400 15,80 -1,25%
MDC  18.700 14,80 -0,67%
NBC  375.700 23,40 -1,27%
TC6  339.400 14,20 -0,70%
TDN  200.100 15,60 -0,64%
THT  144.700 15,60 0,00%