• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,75 +9,42/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,75   +9,42/+0,75%  |   HNX-INDEX   307,13   +3,71/+1,22%  |   UPCOM-INDEX   92,76   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.290,82   +9,86/+0,77%  |   HNX30   568,24   +6,22/+1,11%
15 Tháng Tám 2022 10:27:23 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:25:01 SA
20,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
840
Cao nhất 52 tuần
34,70
Thấp nhất 52 tuần
16,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình
Thành viên HĐQT Phạm Văn Lỗ
Thành viên HĐQT Vũ Minh Tân
Thành viên HĐQT Đặng Văn Tùng
Thành viên HĐQT Trịnh Hồng Ngân
Trưởng ban kiểm soát Lê Thị Thu Hiền
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Lịch
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Anh Tuấn
Tổng giám đốc Trịnh Hồng Ngân
Phó Tổng giám đốc Vũ Minh Tân
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thạc Tân
Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng
Đại diện công bố thông tin Vũ Thế Tấn