• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,24 +5,91/+0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,24   +5,91/+0,47%  |   HNX-INDEX   306,08   +2,66/+0,88%  |   UPCOM-INDEX   92,74   -0,10/-0,11%  |   VN30   1.287,11   +6,15/+0,48%  |   HNX30   565,50   +3,48/+0,62%
15 Tháng Tám 2022 10:53:47 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:45:02 SA
20,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
840
Cao nhất 52 tuần
34,70
Thấp nhất 52 tuần
16,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/08/2022 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0
12/08/2022 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0
11/08/2022 0,00 / 0,00% 19,00 20,00 19,00 20,00 19,50 20,00 200
10/08/2022 0,00 / 0,00% 18,80 20,00 18,70 20,00 19,11 20,00 2.100
09/08/2022 +0,10/+0,50% 20,00 20,00 18,70 20,00 19,40 20,00 700
08/08/2022 0,00 / 0,00% 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 0
05/08/2022 -1,60/-7,44% 20,50 20,50 19,50 19,90 19,61 19,90 3.000
04/08/2022 +0,70/+3,37% 19,90 21,50 19,90 21,50 20,09 21,50 1.600
03/08/2022 -0,10/-0,48% 19,10 20,80 19,10 20,80 19,95 20,80 200
02/08/2022 +0,90/+4,50% 18,60 20,90 18,60 20,90 18,98 20,90 600
01/08/2022 -1,50/-6,98% 20,00 21,00 20,00 20,00 20,17 20,00 600
29/07/2022 +0,50/+2,38% 20,60 21,50 20,60 21,50 20,90 21,50 300
28/07/2022 +1,00/+5,00% 22,00 22,00 21,00 21,00 21,43 21,00 700
27/07/2022 -0,20/-0,99% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100
26/07/2022 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0
25/07/2022 -0,40/-1,94% 20,40 20,40 18,60 20,20 19,00 20,20 2.000
22/07/2022 0,00 / 0,00% 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 0
21/07/2022 0,00 / 0,00% 20,00 20,60 20,00 20,60 20,05 20,60 1.300
20/07/2022 +1,10/+5,64% 17,70 21,40 17,70 20,60 18,64 20,60 700
19/07/2022 +0,30/+1,56% 17,40 19,50 17,40 19,50 19,06 19,50 1.700