• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,09 +8,76/+0,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:15:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,09   +8,76/+0,69%  |   HNX-INDEX   307,06   +3,64/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.290,30   +9,34/+0,73%  |   HNX30   567,65   +5,63/+1,00%
15 Tháng Tám 2022 10:22:39 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:15:01 SA
20,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
840
Cao nhất 52 tuần
34,70
Thấp nhất 52 tuần
16,30
MVB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/10/2020 Trịnh Hồng Ngân Tổng giám đốc Đăng ký mua 9.000 Biểu đồ
08/10/2020 Trịnh Hồng Ngân Tổng giám đốc Mua 9.000 Biểu đồ
04/09/2020 Trịnh Hồng Ngân Tổng giám đốc Bán 9.000 Biểu đồ
03/04/2020 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Bán 11.600 Biểu đồ