• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:02:07 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
31,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-5,47%)
Tham chiếu
32,90
Mở cửa
32,90
Cao nhất
33,20
Thấp nhất
30,20
Khối lượng
10.100
KLTB 10 ngày
10.570
Cao nhất 52 tuần
33,20
Thấp nhất 52 tuần
11,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 98,19%
Sở hữu nước ngoài 0,04%
Sở hữu khác 1,77%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- 103.104.100 98,19% 31/12/2020
Trần Hải Bình Tổng giám đốc 41.800 0,04% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lương Anh --- 23.600 0,02% 31/12/2019
Trịnh Hồng Ngân Thành viên HĐQT 14.700 0,01% 12/10/2020
Vũ Đình Lên --- 13.500 0,01% 31/12/2019
Lương Xuân Quang Kế toán trưởng 11.600 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lương Nga --- 10.100 0,01% 30/06/2021
Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT 10.000 0,01% 31/12/2019
Lương Xuân Huy --- 4.200 0,00% 30/06/2021
Lương Xuân Hải --- 4.000 0,00% 30/06/2021
Lê Xuân Ngợi Thành viên Ban kiểm soát 3.100 0,00% 31/12/2019
Ngô Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc 3.000 0,00% 31/12/2019
Vũ Đình Vang --- 1.400 0,00% 31/12/2020