• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,30 +7,97/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,30   +7,97/+0,63%  |   HNX-INDEX   306,04   +2,62/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   92,69   -0,15/-0,16%  |   VN30   1.289,99   +9,03/+0,70%  |   HNX30   565,60   +3,58/+0,64%
15 Tháng Tám 2022 11:02:59 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:55:02 SA
20,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
840
Cao nhất 52 tuần
34,70
Thấp nhất 52 tuần
16,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 98,19%
Sở hữu nước ngoài 0,07%
Sở hữu khác 1,74%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- 103.104.100 98,19% 31/12/2021
Phạm Thị Thu Hà --- 43.400 0,04% 30/06/2022
Trần Hải Bình --- 41.800 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lương Anh --- 23.600 0,02% 31/12/2019
Trịnh Hồng Ngân Tổng giám đốc 14.700 0,01% 31/12/2021
Vũ Đình Lên --- 13.500 0,01% 31/12/2019
Lương Xuân Quang --- 11.600 0,01% 31/12/2021
Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT 10.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lương Nga --- 9.100 0,01% 30/06/2022
Lương Xuân Huy --- 4.200 0,00% 30/06/2021
Lương Xuân Hải --- 4.000 0,00% 30/06/2021
Lê Xuân Ngợi --- 3.100 0,00% 31/12/2019
Ngô Ngọc Sơn --- 3.000 0,00% 31/12/2021
Lê Xuân Huy --- 2.600 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thạc Tân Phó Tổng giám đốc 2.300 0,00% 30/06/2022
Vũ Đình Vang --- 1.400 0,00% 31/12/2020