• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,76 +2,08/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,76   +2,08/+0,15%  |   HNX-INDEX   361,02   -2,40/-0,66%  |   UPCOM-INDEX   98,37   +0,72/+0,74%  |   VN30   1.458,23   +5,01/+0,34%  |   HNX30   580,73   -8,47/-1,44%
23 Tháng Chín 2021 10:38:49 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2021
3:03:47 CH
132,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+6,30 (+5,01%)
Tham chiếu
125,70
Mở cửa
126,50
Cao nhất
133,40
Thấp nhất
126,50
Khối lượng
2.966.400
KLTB 10 ngày
1.327.240
Cao nhất 52 tuần
179,90
Thấp nhất 52 tuần
99,60
21/09 MWG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
17/09 MWG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
10/09 MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới bán lẻ - HOSE
10/09 MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy - HOSE
10/09 MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy Từ thiện Mái ấm Thế giới Di động - HOSE
08/09 MWG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy từ thiện mái ấm thế giới đi động - HOSE
06/09 MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
06/09 MWG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
01/09 MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Văn Hiểu Em - HOSE
24/08 MWG: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn ARISAIG ASIA FUND LIMITED - HOSE
21/08 MWG: Chủ tịch MWG: ‘Không có lò xo nào bị ép lại, chỉ có thu nhập giảm, sức mua giảm’ - Người đồng hành
20/08 MWG: Lợi nhuận MWG tháng 7 giảm 29%, tháng 8 dự thấp điểm do tiếp tục siết chặt giãn cách - Người đồng hành
19/08 MWG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu năm 2020 - HOSE
18/08 MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ từ thiện mái ấm Thế giới di động - HOSE
18/08 MWG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ từ thiện mái ấm Thế giới di động - HOSE
18/08 MWG: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
18/08 Tín hiệu buồn cho bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất quý III - Người đồng hành
16/08 MWG: Thông báo chốt danh sách để chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu - HOSE
16/08 MWG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt - HOSE
16/08 MWG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  100 24,80 11,21%
AMD  14.994.600 5,27 -3,66%
AST  13.000 54,30 0,56%
BSC  0 14,50 0,00%
BTT  0 50,00 0,00%
CMV  0 13,60 0,00%
DGW  512.900 116,50 -1,27%
FRT  1.519.000 45,55 -0,76%
GCB  0 12,60 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%