• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
21 Tháng Giêng 2022 9:21:10 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+3,45%)
Tham chiếu
29,00
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
30,00
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
420
Cao nhất 52 tuần
39,00
Thấp nhất 52 tuần
26,50
18/01 NAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
29/12 NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/12 NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/10 NAS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính - HNX
25/10 SAS: Sasco thoát lỗ trong quý III, 9 tháng lãi 300 triệu đồng - Người đồng hành
25/06 NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/06 NAS: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS - HNX
25/06 NAS: Thay đổi nhân sự - HNX
02/06 NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
10/05 NAS: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
06/05 NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/04 NAS: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
27/03 NAS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
16/03 NAS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
12/03 NAS: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
05/03 NAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
22/01 NAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
30/12 NAS: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty - HNX
17/11 NAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
16/11 NAS: Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
HVN  1.163.900 22,70 -0,44%
MAS  600 43,00 2,63%
VJC  515.100 122,00 -1,29%