• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 6:34:16 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
10,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-6,03%)
Tham chiếu
11,60
Mở cửa
11,60
Cao nhất
11,60
Thấp nhất
10,90
Khối lượng
412.800
KLTB 10 ngày
557.950
Cao nhất 52 tuần
16,70
Thấp nhất 52 tuần
5,00
21/07 NBC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
14/06 NBC: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
10/06 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
09/06 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt - HNX
09/06 NBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
04/05 NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/04 NBC: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
07/04 NBC: Giải trình báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
05/04 NBC: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
05/04 NBC: Thông báo mời họp và công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
30/03 NBC: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
23/02 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/02 NBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
26/01 NBC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
15/01 NBC: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
22/10 NBC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
19/08 NBC: Đưa cổ phiếu NBC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - HNX
17/08 NBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 3,60 0,00%
CLM  300 25,00 6,84%
CST  96.800 11,10 0,00%
HLC  3.000 9,70 0,00%
MDC  100 8,50 0,00%
MVB  0 18,90 0,00%
TC6  68.600 6,00 -4,76%
TDN  104.000 8,60 -2,27%
THT  71.600 8,80 -3,30%