• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.178,29 -34,45/-2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:09 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.178,29   -34,45/-2,84%  |   HNX-INDEX   242,57   -9,30/-3,69%  |   UPCOM-INDEX   90,52   -1,87/-2,02%  |   VN30   1.183,77   -35,42/-2,91%  |   HNX30   509,53   -28,54/-5,30%
22 Tháng Chín 2023 10:55:24 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2023
10:55:09 SA
12,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,97%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,70
Cao nhất
12,70
Thấp nhất
12,10
Khối lượng
192.400
KLTB 10 ngày
294.050
Cao nhất 52 tuần
15,10
Thấp nhất 52 tuần
4,60
14/09 NBC: Than Núi Béo tăng sản lượng sản xuất than hầm lò - Tạp chí Năng lượng VN
06/09 NBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/08 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - HNX
16/08 NBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 - HNX
11/08 Nhu cầu dùng điện tăng đột biến, DN ngành than báo lãi tăng bằng lần - Người đưa tin
09/08 NBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
09/08 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - HNX
04/08 NBC: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty của ông Ngô Thế Phiệt - HNX
04/08 NBC: Thay đổi nhân sự - HNX
04/08 NBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
25/07 Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo: Chậm tiến độ 9 năm với nhiều khuyết tật - Báo Đấu thầu
21/07 NBC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 - HNX
20/07 NBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 - HNX
13/06 NBC: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 - HNX
26/05 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
16/05 NBC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt - HNX
28/04 NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
24/04 NBC: Báo cáo tài chính quý 1/2023 - HNX
13/04 NBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
11/04 NBC: Báo cáo thường niên 2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 0,50 0,00%
CLM  100 58,00 -0,34%
CST  45.000 16,90 -1,74%
HLC  3.800 11,60 -1,69%
MDC  4.500 11,20 -1,75%
MVB  0 19,90 0,00%
TC6  135.500 8,00 -3,61%
TDN  61.200 10,10 -3,81%
THT  11.300 13,40 -4,29%