• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 12:39:59 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
15,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,67%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
179.000
KLTB 10 ngày
232.210
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
9,90
17/06 NBC: CBTT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 - HNX
31/05 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
17/05 NBC: Ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HNX
04/05 NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 NBC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
15/04 NBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
09/04 NBC: Quý 1, Than Núi Béo vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh - Tạp chí Năng lượng VN
08/04 NBC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
22/03 NBC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
25/02 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/02 NBC: Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/01 NBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
25/01 NBC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
07/01 NBC: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - HNX
22/10 NBC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
20/10 NBC: Trịnh Thanh Bình - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã bán 1.513 CP - HNX
18/10 NBC: Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc - đã bán 4.541 CP - HNX
11/10 NBC: Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4.541 CP - HNX
11/10 NBC: Trịnh Thanh Bình - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký bán 1.513 CP - HNX
04/10 NBC: Nguyễn Thị Vóc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 6.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 0,40 0,00%
CLM  0 32,00 0,00%
CST  63.200 14,70 0,68%
HLC  400 15,10 0,00%
MDC  14.800 11,70 1,74%
MVB  2.100 18,00 0,00%
TC6  127.200 9,00 0,00%
TDN  48.000 12,20 0,00%
THT  87.000 12,00 0,84%