• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:47:24 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-3,95%)
Tham chiếu
15,20
Mở cửa
15,30
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
124.000
KLTB 10 ngày
262.090
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
9,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
24/06/2022 16.646.869 0 0 0 0 0 0
23/06/2022 16.646.869 0 0 0 0 0 0
22/06/2022 16.646.869 0 0 0 0 0 0
21/06/2022 16.646.869 200 0 200 2.804 0 2.804
20/06/2022 16.647.069 0 0 0 0 0 0
17/06/2022 16.647.069 0 0 0 0 0 0
16/06/2022 16.647.069 200 0 200 3.081 0 3.081
15/06/2022 16.647.269 200 0 200 3.078 0 3.078
14/06/2022 16.646.469 0 0 0 0 0 0
13/06/2022 16.646.269 0 0 0 0 0 0
10/06/2022 16.646.269 5.000 1.000 4.000 96.646 19.329 77.317
09/06/2022 16.650.869 0 200 -200 0 3.669 -3.669
08/06/2022 16.650.869 0 0 0 0 0 0
07/06/2022 16.650.169 0 400 -400 0 7.156 -7.156
06/06/2022 16.649.869 0 0 0 0 0 0
03/06/2022 16.647.969 0 700 -700 0 12.353 -12.353
02/06/2022 16.647.469 8.800 300 8.500 163.820 5.585 158.235
01/06/2022 16.653.269 0 1.900 -1.900 0 34.608 -34.608
31/05/2022 16.653.169 2.000 500 1.500 33.392 8.348 25.044
30/05/2022 16.655.169 0 3.000 -3.000 0 51.034 -51.034