• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 12:42:24 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
23,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-7,03%)
Tham chiếu
25,60
Mở cửa
25,60
Cao nhất
26,60
Thấp nhất
23,80
Khối lượng
1.428.500
KLTB 10 ngày
1.161.220
Cao nhất 52 tuần
26,60
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
17/09/2021 16.379.810 24.900 26.000 -1.100 616.249 647.804 -31.555
16/09/2021 16.389.710 17.600 5.800 11.800 441.366 143.719 297.647
15/09/2021 16.389.810 27.600 11.800 15.800 631.776 269.846 361.931
14/09/2021 16.393.810 2.500 15.000 -12.500 51.506 305.245 -253.739
13/09/2021 16.393.310 30.000 17.500 12.500 598.983 349.347 249.636
10/09/2021 16.419.240 6.000 23.600 -17.600 109.622 448.982 -339.361
09/09/2021 16.395.240 5.500 3.000 2.500 100.389 54.826 45.562
08/09/2021 16.387.740 67.800 4.060 63.740 1.224.851 72.175 1.152.676
07/09/2021 16.440.140 8.000 30.000 -22.000 146.410 551.652 -405.242
06/09/2021 16.438.040 17.000 13.000 4.000 328.764 252.287 76.476
01/09/2021 16.455.040 0 15.400 -15.400 0 277.729 -277.729
31/08/2021 16.455.040 11.000 10.100 900 189.471 174.103 15.368
30/08/2021 16.455.880 500 0 500 8.756 0 8.756
27/08/2021 16.443.480 400 0 400 6.840 0 6.840
26/08/2021 16.442.680 5.100 10.160 -5.060 90.243 180.460 -90.218
25/08/2021 16.447.780 0 12.900 -12.900 0 211.264 -211.264
24/08/2021 16.443.780 0 1.200 -1.200 0 18.179 -18.179
23/08/2021 16.443.780 100 0 100 1.493 0 1.493
20/08/2021 16.443.880 900 4.000 -3.100 14.478 64.894 -50.416
19/08/2021 16.443.980 0 0 0 0 0 0