• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:20:14 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
14,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,97%)
Tham chiếu
15,20
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,50
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
141.700
KLTB 10 ngày
282.430
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
21/01/2022 166.167.190 1.300 100 1.200 19.581 1.506 18.075
20/01/2022 166.160.190 600 0 600 8.874 0 8.874
19/01/2022 166.165.190 100 0 100 1.598 0 1.598
18/01/2022 166.166.190 0 2.000 -2.000 0 33.046 -33.046
17/01/2022 166.166.190 0 100 -100 0 1.775 -1.775
14/01/2022 166.166.190 0 0 0 0 0 0
13/01/2022 16.616.620 0 0 0 0 0 0
12/01/2022 16.616.620 700 0 700 11.795 0 11.795
11/01/2022 16.617.320 0 0 0 0 0 0
10/01/2022 16.617.320 0 0 0 0 0 0
07/01/2022 16.615.320 7.100 0 7.100 129.047 0 129.047
06/01/2022 16.622.420 0 0 0 0 0 0
05/01/2022 16.612.420 0 2.000 -2.000 0 36.754 -36.754
04/01/2022 166.114.190 0 0 0 0 0 0
31/12/2021 16.611.420 0 10.000 -10.000 0 186.360 -186.360
30/12/2021 166.113.190 0 1.000 -1.000 0 18.229 -18.229
29/12/2021 166.113.190 0 0 0 0 0 0
28/12/2021 166.113.190 0 100 -100 0 1.537 -1.537
27/12/2021 16.611.120 300 0 300 4.655 0 4.655
24/12/2021 16.597.820 0 0 0 0 0 0