• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:09:16 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
13,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-5,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
285.300
KLTB 10 ngày
141.240
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
30/09/2022 16.653.009 600 0 600 7.825 0 7.825
29/09/2022 16.651.609 0 0 0 0 0 0
28/09/2022 16.651.609 0 0 0 0 0 0
27/09/2022 16.651.609 9.000 2.000 7.000 129.573 28.794 100.779
26/09/2022 16.660.609 500 0 500 7.220 0 7.220
23/09/2022 16.661.109 0 0 0 0 0 0
22/09/2022 16.661.058 100 0 100 1.513 0 1.513
21/09/2022 16.661.134 0 0 0 0 0 0
20/09/2022 16.661.134 0 51 -51 0 770 -770
19/09/2022 16.659.234 600 24 576 9.107 364 8.743
16/09/2022 16.659.834 0 0 0 0 0 0
15/09/2022 16.659.805 600 1.900 -1.300 9.905 31.367 -21.462
14/09/2022 16.660.405 0 0 0 0 0 0
13/09/2022 16.660.405 0 29 -29 0 483 -483
12/09/2022 16.660.405 0 0 0 0 0 0
09/09/2022 16.660.405 0 0 0 0 0 0
08/09/2022 16.660.405 0 0 0 0 0 0
07/09/2022 16.660.305 0 0 0 0 0 0
06/09/2022 16.660.305 0 0 0 0 0 0
05/09/2022 16.660.305 400 100 300 7.164 1.791 5.373