• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 6:45:31 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:02:23 CH
20,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,88%)
Tham chiếu
20,80
Mở cửa
20,60
Cao nhất
20,70
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
315.700
KLTB 10 ngày
475.830
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
5,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/11/2021 -0,60/-2,88% 20,60 20,70 20,00 20,20 20,22 20,20 315.700
26/11/2021 -0,20/-0,95% 21,00 21,10 20,80 20,80 20,95 20,80 308.800
25/11/2021 +0,20/+0,96% 20,90 21,20 20,60 21,00 20,82 21,00 319.300
24/11/2021 -0,70/-3,26% 21,50 21,90 20,80 20,80 21,21 20,80 290.700
23/11/2021 +1,40/+6,97% 20,10 21,80 20,00 21,50 20,63 21,50 231.900
22/11/2021 -1,50/-6,94% 21,60 21,80 19,70 20,10 21,07 20,10 599.400
19/11/2021 -1,30/-5,68% 22,50 24,30 21,50 21,60 22,27 21,60 864.200
18/11/2021 -0,60/-2,55% 23,50 23,50 22,60 22,90 22,75 22,90 708.200
17/11/2021 +0,20/+0,86% 23,30 24,20 22,60 23,50 23,23 23,50 600.100
16/11/2021 -1,20/-4,90% 24,50 24,50 23,10 23,30 23,50 23,30 520.000
15/11/2021 -0,60/-2,39% 25,10 25,90 24,40 24,50 25,04 24,50 742.400
12/11/2021 +0,80/+3,29% 24,30 25,80 24,30 25,10 25,12 25,10 1.387.000
11/11/2021 +1,80/+8,00% 22,60 24,70 22,50 24,30 23,67 24,30 1.440.300
10/11/2021 +0,40/+1,81% 22,20 22,50 21,80 22,50 22,12 22,50 374.800
09/11/2021 -0,10/-0,45% 22,30 22,50 21,90 22,10 22,10 22,10 292.400
08/11/2021 +0,20/+0,91% 22,00 22,50 21,40 22,20 21,93 22,20 512.900
05/11/2021 -0,10/-0,45% 22,10 22,30 21,70 22,00 21,88 22,00 259.300
04/11/2021 +1,10/+5,24% 21,00 22,40 21,00 22,10 21,93 22,10 332.600
03/11/2021 -1,40/-6,25% 22,40 22,60 21,00 21,00 21,69 21,00 873.600
02/11/2021 -0,60/-2,61% 22,90 23,00 22,00 22,40 22,32 22,40 920.300