• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:23:13 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
15,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,67%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
179.000
KLTB 10 ngày
232.210
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
9,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2022 +0,10/+0,67% 15,00 15,20 14,60 15,10 14,98 15,10 179.000
27/06/2022 +0,40/+2,74% 14,60 15,20 14,50 15,00 14,84 15,00 218.300
24/06/2022 -0,60/-3,95% 15,30 15,60 14,60 14,60 15,07 14,60 124.000
23/06/2022 +0,50/+3,40% 14,60 15,20 14,10 15,20 14,57 15,20 150.200
22/06/2022 +1,10/+8,09% 13,60 14,70 13,60 14,70 13,97 14,70 244.200
21/06/2022 -0,50/-3,55% 14,00 14,90 13,50 13,60 14,02 13,60 160.700
20/06/2022 -1,00/-6,62% 15,00 15,50 14,00 14,10 14,68 14,10 197.900
17/06/2022 -0,20/-1,31% 14,50 15,10 14,10 15,10 14,52 15,10 290.400
16/06/2022 +0,40/+2,68% 15,00 15,90 13,70 15,30 15,41 15,30 214.500
15/06/2022 -1,60/-9,70% 16,40 16,50 14,90 14,90 15,39 14,90 542.900
14/06/2022 +0,10/+0,61% 14,80 16,90 14,80 16,50 16,20 16,50 233.500
13/06/2022 -1,80/-9,57% 18,10 18,30 17,00 17,00 17,39 16,40 462.600
10/06/2022 +0,30/+1,62% 18,50 20,00 18,20 18,80 19,33 18,14 893.200
09/06/2022 +0,30/+1,65% 18,40 18,60 18,00 18,50 18,35 17,85 242.500
08/06/2022 +0,20/+1,11% 18,00 19,00 18,00 18,20 18,49 17,56 450.500
07/06/2022 +0,50/+2,86% 17,50 18,50 17,30 18,00 17,89 17,36 601.600
06/06/2022 +0,20/+1,16% 17,30 18,50 17,10 17,50 17,83 16,88 501.400
03/06/2022 -1,20/-6,49% 18,40 18,40 17,20 17,30 17,65 16,69 362.200
02/06/2022 +0,10/+0,54% 18,70 19,10 18,10 18,50 18,62 17,85 356.100
01/06/2022 +1,60/+9,52% 16,80 18,40 16,80 18,40 18,21 17,75 701.800