• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:30:09 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-9,84%)
Tham chiếu
12,20
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,20
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
370.900
KLTB 10 ngày
152.120
Cao nhất 52 tuần
27,60
Thấp nhất 52 tuần
11,00
NBC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/10/2021 Nguyễn Tuấn Dũng Thành viên HĐQT Bán 4.541 Biểu đồ
12/10/2021 Trịnh Thanh Bình --- Bán 1.513 Biểu đồ
11/10/2021 Trịnh Thanh Bình --- Đăng ký bán 1.513 Biểu đồ
11/10/2021 Nguyễn Tuấn Dũng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 4.541 Biểu đồ
05/10/2021 Nguyễn Thị Vóc --- Bán 6.000 Biểu đồ
24/09/2021 Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
24/09/2021 Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát Bán 6.000 Biểu đồ
15/09/2021 Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
15/09/2021 Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT Bán 5.961 Biểu đồ
15/09/2021 Nguyễn Thị Vóc --- Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
09/09/2021 Đào Phạm Hùng --- Bán 29.000 Biểu đồ
09/09/2021 Đào Phạm Hùng --- Đăng ký bán 29.000 Biểu đồ
12/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.799.000 Biểu đồ
01/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 3.571.609 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 4.476.509 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
26/01/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 0 Biểu đồ
29/12/2017 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
28/12/2017 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.665.000 Biểu đồ
02/12/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 2.196.733 Biểu đồ