• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 3:42:18 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:02:05 CH
24,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,20 (+9,73%)
Tham chiếu
22,60
Mở cửa
22,60
Cao nhất
24,80
Thấp nhất
21,40
Khối lượng
1.082.300
KLTB 10 ngày
794.140
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
5,00
NBC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/10/2021 Nguyễn Tuấn Dũng Phó Giám đốc Bán 4.541 Biểu đồ
12/10/2021 Trịnh Thanh Bình --- Bán 1.513 Biểu đồ
11/10/2021 Trịnh Thanh Bình --- Đăng ký bán 1.513 Biểu đồ
11/10/2021 Nguyễn Tuấn Dũng Phó Giám đốc Đăng ký bán 4.541 Biểu đồ
05/10/2021 Nguyễn Thị Vóc --- Bán 6.000 Biểu đồ
24/09/2021 Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
24/09/2021 Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát Bán 6.000 Biểu đồ
15/09/2021 Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
15/09/2021 Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT Bán 5.961 Biểu đồ
15/09/2021 Nguyễn Thị Vóc --- Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
09/09/2021 Đào Phạm Hùng --- Đăng ký bán 29.000 Biểu đồ
09/09/2021 Đào Phạm Hùng --- Bán 29.000 Biểu đồ
12/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.799.000 Biểu đồ
01/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 3.571.609 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 4.476.509 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
26/01/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 0 Biểu đồ
29/12/2017 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
28/12/2017 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.665.000 Biểu đồ
02/12/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 2.196.733 Biểu đồ