• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 6:49:05 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
10,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-6,03%)
Tham chiếu
11,60
Mở cửa
11,60
Cao nhất
11,60
Thấp nhất
10,90
Khối lượng
412.800
KLTB 10 ngày
557.950
Cao nhất 52 tuần
16,70
Thấp nhất 52 tuần
5,00
NBC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.799.000 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 4.476.509 Biểu đồ
01/03/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 3.571.609 Biểu đồ
01/03/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
26/01/2018 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Mua 0 Biểu đồ
29/12/2017 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- Đăng ký mua 4.476.509 Biểu đồ
28/12/2017 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 1.665.000 Biểu đồ
02/12/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 2.196.733 Biểu đồ
15/05/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 179.300 Biểu đồ
16/04/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 238.000 Biểu đồ
05/02/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 194.700 Biểu đồ
21/01/2013 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 84.400 Biểu đồ
26/12/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 400.066 Biểu đồ
28/11/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 377.500 Biểu đồ
07/11/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 474.900 Biểu đồ
25/10/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 314.100 Biểu đồ
16/10/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 260.400 Biểu đồ
18/09/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 207.600 Biểu đồ
18/09/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 207.600 Biểu đồ
10/09/2012 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 353.400 Biểu đồ