• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:51:37 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-9,84%)
Tham chiếu
12,20
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,20
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
370.900
KLTB 10 ngày
152.120
Cao nhất 52 tuần
27,60
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Giá đóng cửa ngày 17/05/2021
7,30 -0,10/-1,35%
Mở cửa 7,40
Cao nhất 7,40
Thấp nhất 7,20
Khối lượng 56.700
Giá điều chỉnh 6,73
Giá quá khứ của NBC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/05/2021 -0,10 / -1,35% 7,40 7,40 7,20 7,30 7,28 6,73 56.700
14/05/2021 -0,20 / -2,63% 7,50 7,60 7,30 7,40 7,37 6,82 115.000
13/05/2021 +0,10 / +1,33% 7,50 7,60 7,40 7,60 7,50 7,01 30.900
12/05/2021 0,00 / 0,00% 7,50 7,50 7,30 7,50 7,43 6,91 68.000
11/05/2021 -0,10 / -1,32% 7,60 7,60 7,40 7,50 7,43 6,91 104.300
10/05/2021 0,00 / 0,00% 7,50 7,70 7,50 7,60 7,54 7,01 135.600
07/05/2021 +0,10 / +1,33% 7,50 7,60 7,40 7,60 7,47 7,01 117.000
06/05/2021 -0,20 / -2,60% 7,60 7,60 7,40 7,50 7,47 6,91 166.600
05/05/2021 0,00 / 0,00% 7,70 7,80 7,50 7,70 7,59 7,10 153.800
04/05/2021 -0,10 / -1,28% 7,80 7,80 7,50 7,70 7,63 7,10 122.800
29/04/2021 +0,10 / +1,30% 7,70 7,80 7,60 7,80 7,66 7,19 40.300
28/04/2021 +0,10 / +1,32% 7,60 7,80 7,50 7,70 7,70 7,10 60.600
27/04/2021 -0,20 / -2,56% 7,80 7,80 7,50 7,60 7,60 7,01 75.800
26/04/2021 -0,10 / -1,27% 7,80 7,80 7,70 7,80 7,74 7,19 68.100
23/04/2021 +0,30 / +3,95% 7,60 7,90 7,50 7,90 7,70 7,28 68.400
22/04/2021 -0,40 / -5,00% 7,90 8,00 7,60 7,60 7,85 7,01 92.000
20/04/2021 -0,10 / -1,23% 8,20 8,30 7,90 8,00 8,07 7,37 118.200
19/04/2021 +0,30 / +3,85% 7,80 8,20 7,70 8,10 7,86 7,47 122.300
16/04/2021 -0,20 / -2,50% 8,00 8,00 7,60 7,80 7,81 7,19 188.000
15/04/2021 -0,30 / -3,61% 8,20 8,40 8,00 8,00 8,10 7,37 225.900
14/04/2021 0,00 / 0,00% 8,20 8,40 7,90 8,30 8,13 7,65 280.700
13/04/2021 -0,40 / -4,60% 8,60 8,70 8,10 8,30 8,44 7,65 319.508
12/04/2021 0,00 / 0,00% 8,70 8,80 8,50 8,70 8,67 8,02 249.600
09/04/2021 +0,30 / +3,57% 8,50 9,00 8,50 8,70 8,78 8,02 585.500
08/04/2021 +0,60 / +7,69% 7,70 8,50 7,70 8,40 8,01 7,74 620.500
07/04/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,70 7,80 7,71 7,19 79.500
06/04/2021 +0,10 / +1,30% 7,70 7,80 7,60 7,80 7,75 7,19 103.800
05/04/2021 +0,20 / +2,67% 7,60 7,80 7,40 7,70 7,62 7,10 277.400
02/04/2021 0,00 / 0,00% 7,50 7,60 7,40 7,50 7,51 6,91 73.900
01/04/2021 0,00 / 0,00% 7,50 7,50 7,30 7,50 7,38 6,91 72.600