• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 9:15:57 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
23,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,83%)
Tham chiếu
24,10
Mở cửa
23,50
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
23,40
Khối lượng
685.900
KLTB 10 ngày
1.187.790
Cao nhất 52 tuần
27,20
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Giá đóng cửa ngày 21/07/2021
11,60 -0,70/-5,69%
Mở cửa 13,00
Cao nhất 13,50
Thấp nhất 11,30
Khối lượng 921.200
Giá điều chỉnh 11,60
Giá quá khứ của NBC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/07/2021 -0,70 / -5,69% 13,00 13,50 11,30 11,60 11,78 11,60 921.200
20/07/2021 -0,20 / -1,60% 12,10 12,60 11,50 12,30 12,06 12,30 678.300
19/07/2021 -0,80 / -6,02% 12,90 13,00 12,30 12,50 12,51 12,50 316.400
16/07/2021 0,00 / 0,00% 13,20 13,80 13,00 13,30 13,23 13,30 610.800
15/07/2021 0,00 / 0,00% 13,30 13,50 12,80 13,30 13,04 13,30 534.300
14/07/2021 +0,40 / +3,10% 13,20 14,00 12,80 13,30 13,41 13,30 611.600
13/07/2021 +1,20 / +9,76% 11,70 13,50 11,70 13,50 12,71 12,90 659.300
12/07/2021 -1,30 / -9,56% 13,30 13,30 12,30 12,30 12,59 11,75 395.600
09/07/2021 -0,40 / -2,86% 14,00 14,30 13,30 13,60 13,70 13,00 484.800
08/07/2021 0,00 / 0,00% 14,00 14,80 13,60 14,00 14,22 13,38 474.600
07/07/2021 0,00 / 0,00% 13,00 14,00 13,00 14,00 13,42 13,38 724.200
06/07/2021 -1,20 / -7,89% 15,20 15,40 14,00 14,00 14,57 13,38 445.300
05/07/2021 -0,20 / -1,30% 15,40 16,70 14,50 15,20 15,00 14,52 679.500
02/07/2021 +1,00 / +6,94% 14,90 15,50 14,40 15,40 15,15 14,72 515.500
01/07/2021 -0,80 / -5,26% 15,10 15,10 14,00 14,40 14,49 13,76 1.005.709
30/06/2021 0,00 / 0,00% 15,20 16,60 14,00 15,20 15,54 14,52 1.489.800
29/06/2021 +1,30 / +9,35% 14,20 15,20 14,20 15,20 15,07 14,52 1.152.600
28/06/2021 +1,20 / +9,45% 12,80 13,90 12,70 13,90 13,67 13,28 905.500
25/06/2021 +1,00 / +8,55% 11,70 12,80 11,70 12,70 12,43 12,14 878.900
24/06/2021 0,00 / 0,00% 11,70 12,00 11,30 11,70 11,67 11,18 387.500
23/06/2021 +0,30 / +2,63% 11,30 12,20 11,00 11,70 11,38 11,18 732.100
22/06/2021 +0,40 / +3,64% 11,30 12,10 11,10 11,40 11,68 10,89 933.600
21/06/2021 +1,00 / +10,00% 10,00 11,00 10,00 11,00 10,93 10,51 918.800
18/06/2021 +0,90 / +9,89% 9,10 10,00 9,00 10,00 9,78 9,56 790.600
17/06/2021 +0,10 / +1,11% 9,00 9,40 8,90 9,10 9,17 8,70 437.700
16/06/2021 0,00 / 0,00% 8,90 9,20 8,80 9,00 8,97 8,60 303.400
15/06/2021 -0,20 / -2,17% 9,10 9,10 8,90 9,00 8,93 8,60 356.600
14/06/2021 +0,20 / +2,22% 9,20 9,30 8,90 9,20 9,08 8,79 402.600
11/06/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,10 8,70 9,00 8,95 8,60 480.100
10/06/2021 -0,40 / -4,26% 9,40 9,40 8,80 9,00 9,04 8,60 371.600