• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,53 +8,20/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,53   +8,20/+0,65%  |   HNX-INDEX   306,70   +3,28/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,78   -0,06/-0,06%  |   VN30   1.289,84   +8,88/+0,69%  |   HNX30   567,07   +5,05/+0,90%
15 Tháng Tám 2022 10:06:31 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:05:00 SA
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+5,26%)
Tham chiếu
17,10
Mở cửa
17,10
Cao nhất
18,50
Thấp nhất
17,10
Khối lượng
290.300
KLTB 10 ngày
336.770
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Giá đóng cửa ngày 22/07/2021
11,60 0,00/0,00%
Mở cửa 11,60
Cao nhất 12,00
Thấp nhất 11,00
Khối lượng 439.200
Giá điều chỉnh 11,19
Giá quá khứ của NBC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/07/2021 0,00 / 0,00% 11,60 12,00 11,00 11,60 11,33 11,19 439.200
21/07/2021 -0,70 / -5,69% 13,00 13,50 11,30 11,60 11,78 11,19 921.200
20/07/2021 -0,20 / -1,60% 12,10 12,60 11,50 12,30 12,06 11,87 678.300
19/07/2021 -0,80 / -6,02% 12,90 13,00 12,30 12,50 12,51 12,06 316.400
16/07/2021 0,00 / 0,00% 13,20 13,80 13,00 13,30 13,23 12,83 610.800
15/07/2021 0,00 / 0,00% 13,30 13,50 12,80 13,30 13,04 12,83 534.300
14/07/2021 +0,40 / +3,10% 13,20 14,00 12,80 13,30 13,41 12,83 611.600
13/07/2021 +1,20 / +9,76% 11,70 13,50 11,70 13,50 12,71 12,44 659.300
12/07/2021 -1,30 / -9,56% 13,30 13,30 12,30 12,30 12,59 11,34 395.600
09/07/2021 -0,40 / -2,86% 14,00 14,30 13,30 13,60 13,70 12,54 484.800
08/07/2021 0,00 / 0,00% 14,00 14,80 13,60 14,00 14,22 12,91 474.600
07/07/2021 0,00 / 0,00% 13,00 14,00 13,00 14,00 13,42 12,91 724.200
06/07/2021 -1,20 / -7,89% 15,20 15,40 14,00 14,00 14,57 12,91 445.300
05/07/2021 -0,20 / -1,30% 15,40 16,70 14,50 15,20 15,00 14,01 679.500
02/07/2021 +1,00 / +6,94% 14,90 15,50 14,40 15,40 15,15 14,20 515.500
01/07/2021 -0,80 / -5,26% 15,10 15,10 14,00 14,40 14,49 13,27 1.005.709
30/06/2021 0,00 / 0,00% 15,20 16,60 14,00 15,20 15,54 14,01 1.489.800
29/06/2021 +1,30 / +9,35% 14,20 15,20 14,20 15,20 15,07 14,01 1.152.600
28/06/2021 +1,20 / +9,45% 12,80 13,90 12,70 13,90 13,67 12,81 905.500
25/06/2021 +1,00 / +8,55% 11,70 12,80 11,70 12,70 12,43 11,71 878.900
24/06/2021 0,00 / 0,00% 11,70 12,00 11,30 11,70 11,67 10,79 387.500
23/06/2021 +0,30 / +2,63% 11,30 12,20 11,00 11,70 11,38 10,79 732.100
22/06/2021 +0,40 / +3,64% 11,30 12,10 11,10 11,40 11,68 10,51 933.600
21/06/2021 +1,00 / +10,00% 10,00 11,00 10,00 11,00 10,93 10,14 918.800
18/06/2021 +0,90 / +9,89% 9,10 10,00 9,00 10,00 9,78 9,22 790.600
17/06/2021 +0,10 / +1,11% 9,00 9,40 8,90 9,10 9,17 8,39 437.700
16/06/2021 0,00 / 0,00% 8,90 9,20 8,80 9,00 8,97 8,30 303.400
15/06/2021 -0,20 / -2,17% 9,10 9,10 8,90 9,00 8,93 8,30 356.600
14/06/2021 +0,20 / +2,22% 9,20 9,30 8,90 9,20 9,08 8,48 402.600
11/06/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,10 8,70 9,00 8,95 8,30 480.100