• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:50:35 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
14,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,97%)
Tham chiếu
15,20
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,50
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
141.700
KLTB 10 ngày
282.430
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Giá đóng cửa ngày 28/07/2021
10,10 -0,20/-1,94%
Mở cửa 10,30
Cao nhất 10,40
Thấp nhất 10,00
Khối lượng 199.100
Giá điều chỉnh 10,10
Giá quá khứ của NBC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/07/2021 -0,20 / -1,94% 10,30 10,40 10,00 10,10 10,20 10,10 199.100
27/07/2021 0,00 / 0,00% 10,30 10,60 10,00 10,30 10,22 10,30 380.900
26/07/2021 -0,60 / -5,50% 10,90 10,90 9,90 10,30 10,15 10,30 596.600
23/07/2021 -0,70 / -6,03% 11,60 11,60 10,90 10,90 11,08 10,90 412.800
22/07/2021 0,00 / 0,00% 11,60 12,00 11,00 11,60 11,33 11,60 439.200
21/07/2021 -0,70 / -5,69% 13,00 13,50 11,30 11,60 11,78 11,60 921.200
20/07/2021 -0,20 / -1,60% 12,10 12,60 11,50 12,30 12,06 12,30 678.300
19/07/2021 -0,80 / -6,02% 12,90 13,00 12,30 12,50 12,51 12,50 316.400
16/07/2021 0,00 / 0,00% 13,20 13,80 13,00 13,30 13,23 13,30 610.800
15/07/2021 0,00 / 0,00% 13,30 13,50 12,80 13,30 13,04 13,30 534.300
14/07/2021 +0,40 / +3,10% 13,20 14,00 12,80 13,30 13,41 13,30 611.600
13/07/2021 +1,20 / +9,76% 11,70 13,50 11,70 13,50 12,71 12,90 659.300
12/07/2021 -1,30 / -9,56% 13,30 13,30 12,30 12,30 12,59 11,75 395.600
09/07/2021 -0,40 / -2,86% 14,00 14,30 13,30 13,60 13,70 13,00 484.800
08/07/2021 0,00 / 0,00% 14,00 14,80 13,60 14,00 14,22 13,38 474.600
07/07/2021 0,00 / 0,00% 13,00 14,00 13,00 14,00 13,42 13,38 724.200
06/07/2021 -1,20 / -7,89% 15,20 15,40 14,00 14,00 14,57 13,38 445.300
05/07/2021 -0,20 / -1,30% 15,40 16,70 14,50 15,20 15,00 14,52 679.500
02/07/2021 +1,00 / +6,94% 14,90 15,50 14,40 15,40 15,15 14,72 515.500
01/07/2021 -0,80 / -5,26% 15,10 15,10 14,00 14,40 14,49 13,76 1.005.709
30/06/2021 0,00 / 0,00% 15,20 16,60 14,00 15,20 15,54 14,52 1.489.800
29/06/2021 +1,30 / +9,35% 14,20 15,20 14,20 15,20 15,07 14,52 1.152.600
28/06/2021 +1,20 / +9,45% 12,80 13,90 12,70 13,90 13,67 13,28 905.500
25/06/2021 +1,00 / +8,55% 11,70 12,80 11,70 12,70 12,43 12,14 878.900
24/06/2021 0,00 / 0,00% 11,70 12,00 11,30 11,70 11,67 11,18 387.500
23/06/2021 +0,30 / +2,63% 11,30 12,20 11,00 11,70 11,38 11,18 732.100
22/06/2021 +0,40 / +3,64% 11,30 12,10 11,10 11,40 11,68 10,89 933.600
21/06/2021 +1,00 / +10,00% 10,00 11,00 10,00 11,00 10,93 10,51 918.800
18/06/2021 +0,90 / +9,89% 9,10 10,00 9,00 10,00 9,78 9,56 790.600
17/06/2021 +0,10 / +1,11% 9,00 9,40 8,90 9,10 9,17 8,70 437.700