• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:28:52 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:25:02 CH
17,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+4,88%)
Tham chiếu
16,40
Mở cửa
16,60
Cao nhất
17,60
Thấp nhất
16,60
Khối lượng
550.000
KLTB 10 ngày
290.170
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Giá đóng cửa ngày 30/11/2020
5,40 0,00/0,00%
Mở cửa 5,40
Cao nhất 5,50
Thấp nhất 5,30
Khối lượng 35.400
Giá điều chỉnh 4,98
Giá quá khứ của NBC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/11/2020 0,00 / 0,00% 5,40 5,50 5,30 5,40 5,40 4,98 35.400
27/11/2020 +0,10 / +1,89% 5,20 5,40 5,20 5,40 5,31 4,98 27.600
26/11/2020 -0,10 / -1,85% 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 4,89 22.700
25/11/2020 -0,10 / -1,82% 5,40 5,40 5,30 5,40 5,35 4,98 63.400
24/11/2020 0,00 / 0,00% 5,50 5,50 5,30 5,50 5,40 5,07 38.100
23/11/2020 0,00 / 0,00% 5,50 5,70 5,50 5,50 5,60 5,07 291.000
20/11/2020 +0,20 / +3,77% 5,20 5,60 5,20 5,50 5,36 5,07 196.700
19/11/2020 +0,20 / +3,92% 5,10 5,30 5,10 5,30 5,18 4,89 128.300
18/11/2020 0,00 / 0,00% 5,10 5,10 5,00 5,10 5,09 4,70 182.000
17/11/2020 0,00 / 0,00% 5,10 5,20 5,10 5,10 5,10 4,70 153.500
16/11/2020 -0,10 / -1,92% 5,10 5,20 5,10 5,10 5,10 4,70 2.500
13/11/2020 -0,10 / -1,89% 5,20 5,30 5,10 5,20 5,20 4,79 14.700
12/11/2020 +0,10 / +1,92% 5,20 5,30 5,20 5,30 5,20 4,89 29.000
11/11/2020 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,10 5,20 5,16 4,79 34.100
10/11/2020 0,00 / 0,00% 5,10 5,20 5,10 5,20 5,12 4,79 80.580
09/11/2020 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,10 5,20 5,13 4,79 11.500
06/11/2020 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,10 5,20 5,17 4,79 26.100
05/11/2020 -0,10 / -1,89% 5,20 5,20 5,10 5,20 5,17 4,79 68.100
04/11/2020 0,00 / 0,00% 5,20 5,30 5,20 5,30 5,20 4,89 44.700
03/11/2020 -0,10 / -1,85% 5,30 5,40 5,20 5,30 5,27 4,89 24.400
02/11/2020 +0,20 / +3,85% 5,20 5,40 5,10 5,40 5,24 4,98 22.800
30/10/2020 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,10 5,20 5,19 4,79 13.900
29/10/2020 -0,10 / -1,89% 5,20 5,30 5,20 5,20 5,21 4,79 39.900
28/10/2020 -0,40 / -7,02% 5,40 5,60 5,30 5,30 5,34 4,89 190.200
27/10/2020 -0,10 / -1,72% 5,70 5,70 5,60 5,70 5,66 5,25 14.300
26/10/2020 -0,20 / -3,33% 6,00 6,00 5,70 5,80 5,92 5,35 39.200
23/10/2020 +0,50 / +9,09% 5,80 6,00 5,80 6,00 5,97 5,53 334.200
22/10/2020 -0,10 / -1,79% 5,60 5,60 5,50 5,50 5,58 5,07 101.200
21/10/2020 0,00 / 0,00% 5,60 5,70 5,50 5,60 5,55 5,16 81.000
20/10/2020 +0,10 / +1,82% 5,40 5,70 5,40 5,60 5,55 5,16 79.200