• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:19:44 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-9,84%)
Tham chiếu
12,20
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,20
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
370.900
KLTB 10 ngày
152.120
Cao nhất 52 tuần
27,60
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 65,00%
Sở hữu nước ngoài 3,99%
Sở hữu khác 31,01%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam --- 24.049.431 65,00% 31/12/2021
CTCP Cơ điện lạnh --- 1.735.670 4,69% 16/03/2018
Lê Văn Giang --- 6.061 0,02% 30/06/2019
Lã Tuấn Quỳnh --- 6.061 0,02% 31/12/2021
Vũ Anh Tuấn --- 4.541 0,01% 30/06/2020
Trương Thúy Mai Kế toán trưởng 2.118 0,01% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 2.118 0,01% 30/06/2022
Mai Quảng Thái --- 1.208 0,00% 31/12/2018
Vũ Thị Mai Hoa --- 907 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thu Huyền --- 174 0,00% 30/06/2022
Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Vóc --- 100 0,00% 30/06/2022
Lưu Anh Đức Đại diện công bố thông tin 98 0,00% 30/06/2022
Đào Phạm Hùng --- 88 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát 61 0,00% 30/06/2022