• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:05:37 SA - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-3,95%)
Tham chiếu
15,20
Mở cửa
15,30
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
124.000
KLTB 10 ngày
262.090
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
9,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
24/06/2022 14,60 195 185.979 193 307.000 -121.021 124.000 1.869.071
23/06/2022 15,20 230 306.682 153 208.640 98.042 150.200 2.188.319
22/06/2022 14,70 268 421.610 153 268.800 152.810 244.200 3.412.290
21/06/2022 13,60 258 279.050 163 246.332 32.718 160.700 2.253.061
20/06/2022 14,10 236 242.413 199 289.118 -46.705 197.900 2.904.891
17/06/2022 15,10 359 460.012 225 338.788 121.224 290.400 4.217.180
16/06/2022 15,30 260 387.808 223 263.287 124.521 214.500 3.304.400
15/06/2022 14,90 413 566.858 365 673.201 -106.343 542.900 8.354.932
14/06/2022 16,50 320 384.526 258 364.900 19.626 233.500 3.782.539
13/06/2022 17,00 408 462.768 312 810.168 -347.400 462.600 8.042.791
10/06/2022 18,80 669 952.162 821 1.286.690 -334.528 893.200 17.264.779
09/06/2022 18,50 369 443.863 359 487.866 -44.003 242.500 4.448.769
08/06/2022 18,20 458 513.427 404 717.257 -203.830 450.500 8.331.461
07/06/2022 18,00 459 784.664 365 788.153 -3.489 601.600 10.762.058
06/06/2022 17,50 414 555.016 397 733.765 -178.749 501.400 8.942.238
03/06/2022 17,30 450 468.954 326 507.541 -38.587 362.200 6.391.638
02/06/2022 18,50 307 399.511 391 660.246 -260.735 356.100 6.629.111
01/06/2022 18,40 388 1.046.677 584 701.990 344.687 701.800 12.783.069
31/05/2022 16,80 464 571.386 401 607.788 -36.402 440.900 7.361.191
30/05/2022 17,00 196 253.708 277 407.486 -153.778 188.700 3.210.019