• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 9:39:03 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
13,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-5,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
285.300
KLTB 10 ngày
141.240
Cao nhất 52 tuần
30,70
Thấp nhất 52 tuần
12,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
30/09/2022 13,30 327 339.677 183 324.812 14.865 285.300 3.720.640
29/09/2022 14,00 96 60.855 120 132.739 -71.884 44.800 639.660
28/09/2022 14,40 117 132.184 144 154.000 -21.816 89.200 1.284.460
27/09/2022 14,30 145 171.289 125 162.084 9.205 71.200 1.025.070
26/09/2022 14,30 304 222.770 149 285.084 -62.314 178.000 2.570.480
23/09/2022 15,10 154 174.947 159 317.761 -142.814 92.700 1.428.640
22/09/2022 15,40 215 186.188 125 293.290 -107.102 116.400 1.760.970
21/09/2022 15,40 160 183.418 130 192.599 -9.181 100.200 1.512.160
20/09/2022 15,10 202 211.760 114 192.463 19.297 134.500 2.030.039
19/09/2022 15,20 381 348.078 221 384.788 -36.710 300.100 4.555.140
16/09/2022 15,70 294 247.127 217 343.824 -96.697 186.700 3.003.480
15/09/2022 16,50 225 253.354 200 305.299 -51.945 142.600 2.354.171
14/09/2022 16,40 358 420.751 199 388.095 32.656 249.100 4.052.561
13/09/2022 16,60 203 205.032 191 325.085 -120.053 131.800 2.196.330
12/09/2022 16,80 179 512.405 206 602.541 -90.136 172.200 6.673.000
09/09/2022 16,40 282 314.516 212 310.013 4.503 213.200 3.480.550
08/09/2022 16,40 379 470.495 298 535.439 -64.944 363.700 6.068.429
07/09/2022 16,90 438 503.806 345 717.520 -213.714 465.400 8.069.868
06/09/2022 18,00 404 687.669 674 947.202 -259.533 553.800 10.100.110
05/09/2022 17,90 390 595.305 601 823.355 -228.050 467.100 8.365.770