• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 3:05:06 CH - Mở cửa
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (NBC : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
23,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-7,03%)
Tham chiếu
25,60
Mở cửa
25,60
Cao nhất
26,60
Thấp nhất
23,80
Khối lượng
1.428.500
KLTB 10 ngày
1.161.220
Cao nhất 52 tuần
26,60
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
17/09/2021 23,80 0 1.512.200 0 1.811.000 -298.800 1.428.500 35.229.000
16/09/2021 25,60 0 1.927.900 0 1.920.200 7.700 1.790.300 44.425.000
15/09/2021 23,40 0 1.456.800 0 1.101.300 355.500 1.101.300 25.224.000
14/09/2021 21,30 0 1.433.100 0 1.385.400 47.700 1.212.700 25.053.000
13/09/2021 19,90 0 1.516.300 0 1.774.100 -257.800 1.297.000 25.888.000
10/09/2021 19,50 0 1.545.400 0 1.618.000 -72.600 1.255.000 23.930.000
09/09/2021 18,40 0 609.800 0 743.200 -133.400 433.400 7.914.000
08/09/2021 18,40 0 1.253.200 0 1.420.900 -167.700 1.038.500 18.772.000
07/09/2021 17,90 0 1.276.400 0 1.479.400 -203.000 1.127.400 20.526.000
06/09/2021 19,00 0 1.030.200 0 1.303.900 -273.700 928.100 17.933.000
01/09/2021 18,60 0 1.668.900 0 1.568.000 100.900 1.368.800 24.792.000
31/08/2021 17,10 0 1.484.700 0 1.704.500 -219.800 1.238.600 21.324.000
30/08/2021 17,60 0 1.116.600 0 1.287.400 -170.800 983.600 17.225.000
27/08/2021 17,80 0 948.000 0 1.051.800 -103.800 693.700 11.883.000
26/08/2021 17,30 0 1.721.800 0 2.029.100 -307.300 1.479.900 26.110.000
25/08/2021 16,70 0 1.898.300 0 1.390.200 508.100 1.390.200 22.781.000
24/08/2021 15,20 0 951.600 0 562.400 389.200 437.700 6.631.000
23/08/2021 14,90 0 1.170.800 0 1.110.100 60.700 868.400 12.989.000
20/08/2021 15,60 0 1.945.700 0 2.232.300 -286.600 1.833.800 29.499.000
19/08/2021 17,20 0 1.033.300 0 812.400 220.900 663.600 10.852.000