• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:11:56 CH - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
14,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,90
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,80
Khối lượng
2.300
KLTB 10 ngày
2.230
Cao nhất 52 tuần
16,00
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hà Sỹ Chuẩn
Thành viên HĐQT Phạm Xuân Thương
Thành viên HĐQT Dương Đình Thọ
Thành viên HĐQT Nguyễn Châu Giang
Thành viên HĐQT Bùi Thị Thu Lan
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Huyền
Thành viên Ban kiểm soát Lê Hồng Phương
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thu Hương
Tổng giám đốc Dương Đình Thọ
Phó Tổng giám đốc Ngô Phương Anh
Phó Tổng giám đốc Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng Dương Xuân Mộc
Đại diện công bố thông tin Bùi Thị Thu Lan