• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:25:49 CH - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
13,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+10,40%)
Tham chiếu
12,50
Mở cửa
12,80
Cao nhất
13,80
Thấp nhất
12,80
Khối lượng
16.400
KLTB 10 ngày
7.710
Cao nhất 52 tuần
15,00
Thấp nhất 52 tuần
8,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2022 +1,30/+10,40% 12,80 13,80 12,80 13,80 13,19 13,80 16.400
27/01/2022 -0,70/-5,30% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100
26/01/2022 +0,20/+1,54% 13,20 13,20 13,10 13,20 13,20 13,20 2.600
25/01/2022 -0,10/-0,76% 12,50 13,10 12,50 13,10 13,00 13,10 1.300
24/01/2022 +0,30/+2,31% 13,00 13,40 12,90 13,30 13,20 13,30 10.800
21/01/2022 +0,30/+2,29% 13,30 13,40 12,60 13,40 13,00 13,40 10.200
20/01/2022 +0,30/+2,33% 13,40 13,40 12,40 13,20 13,10 13,20 10.100
19/01/2022 +0,70/+5,74% 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 100
18/01/2022 +0,70/+5,51% 12,50 13,40 11,80 13,40 12,20 13,40 20.200
17/01/2022 -0,40/-3,05% 12,70 12,80 12,70 12,70 12,70 12,70 5.300
14/01/2022 +0,30/+2,33% 12,60 13,20 12,60 13,20 13,10 13,20 1.700
13/01/2022 0,00 / 0,00% 12,80 13,00 12,80 13,00 12,90 13,00 2.100
12/01/2022 +0,50/+3,97% 12,90 13,10 12,90 13,10 13,00 13,10 5.200
11/01/2022 +0,60/+4,69% 12,60 13,40 12,60 13,40 12,60 13,40 9.600
10/01/2022 +0,50/+3,88% 12,80 13,40 12,70 13,40 12,80 13,40 3.100
07/01/2022 +0,70/+5,51% 12,70 13,50 12,70 13,40 12,90 13,40 5.300
06/01/2022 +0,70/+5,34% 12,70 13,80 12,70 13,80 12,70 13,80 6.600
05/01/2022 0,00 / 0,00% 12,90 13,60 12,90 13,60 13,10 13,60 1.500
04/01/2022 0,00 / 0,00% 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 0
31/12/2021 +0,50/+3,70% 13,40 14,00 13,30 14,00 13,60 14,00 4.600