• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 6:09:58 SA - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,52%)
Tham chiếu
11,90
Mở cửa
12,20
Cao nhất
12,20
Thấp nhất
12,20
Khối lượng
4.800
KLTB 10 ngày
13.490
Cao nhất 52 tuần
12,80
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2021 +0,30/+2,52% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 4.800
14/10/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,30 11,50 12,20 11,90 12,20 33.800
13/10/2021 +0,50/+4,24% 12,10 12,30 12,10 12,30 12,20 12,30 7.800
12/10/2021 +1,00/+8,93% 12,30 12,30 11,40 12,20 11,80 12,20 21.200
11/10/2021 +0,20/+1,72% 11,40 11,80 11,20 11,80 11,20 11,80 12.600
08/10/2021 +0,30/+2,61% 11,90 11,90 11,50 11,80 11,60 11,80 4.800
07/10/2021 +0,20/+1,71% 11,50 12,10 10,90 11,90 11,50 11,90 21.700
06/10/2021 +0,30/+2,56% 11,60 12,00 11,60 12,00 11,70 12,00 300
05/10/2021 -0,10/-0,83% 11,70 11,90 11,60 11,90 11,70 11,90 10.100
04/10/2021 -0,10/-0,83% 11,90 12,10 11,90 11,90 12,00 11,90 17.800
01/10/2021 +0,30/+2,50% 12,00 12,30 11,50 12,30 12,00 12,30 8.500
30/09/2021 +0,40/+3,45% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2.700
29/09/2021 +0,20/+1,69% 12,00 12,10 11,10 12,00 11,60 12,00 20.500
28/09/2021 +0,20/+1,65% 12,00 12,50 10,90 12,30 11,80 12,30 11.600
27/09/2021 +1,30/+11,61% 11,80 12,80 11,80 12,50 12,10 12,50 20.500
24/09/2021 +0,40/+3,48% 11,80 11,90 10,70 11,90 11,20 11,90 16.800
23/09/2021 0,00 / 0,00% 11,20 11,90 11,20 11,90 11,50 11,90 12.100
22/09/2021 +0,70/+6,19% 11,80 12,00 11,80 12,00 11,90 12,00 4.500
21/09/2021 +0,50/+4,42% 11,00 11,80 11,00 11,80 11,30 11,80 17.100
20/09/2021 +0,20/+1,77% 11,00 11,50 11,00 11,50 11,30 11,50 20.700