• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 8:30:18 CH - Mở cửa
CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
19,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+5,56%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,50
Cao nhất
19,00
Thấp nhất
18,50
Khối lượng
1.100
KLTB 10 ngày
850
Cao nhất 52 tuần
22,10
Thấp nhất 52 tuần
11,30
22/10 NBP: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
02/10 NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/08 Giá than tăng, nhóm điện than kinh doanh kém sắc - Người đồng hành
17/08 NBP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
02/08 NBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
27/07 NBP: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 - HNX
26/07 Nhiệt điện gặp khó với sản lượng huy động giảm trong khi giá khí, than tăng mạnh - Người đồng hành
23/07 NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/07 NBP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
15/07 NBP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
14/07 NBP: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán - HNX
09/07 NBP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
28/06 NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/06 NBP: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn - HNX
27/05 NBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/04 NBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/04 NBP: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
07/04 NBP: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
30/03 NBP: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
17/03 NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  1.000 34,00 1,19%
BHA  1.000 13,40 -0,74%
BSA  3.000 16,00 0,00%
BTP  300 17,20 0,00%
CHP  13.000 22,30 1,36%
DNA  0 23,50 0,00%
DNC  0 61,00 0,00%
DNH  0 40,00 0,00%
DRL  500 65,00 0,00%
DTE  373.400 22,50 0,00%