• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.391,63 +6,23/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.391,63   +6,23/+0,45%  |   HNX-INDEX   397,81   +1,93/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   101,88   +0,96/+0,95%  |   VN30   1.482,62   +5,65/+0,38%  |   HNX30   623,93   +3,53/+0,57%
26 Tháng Mười 2021 10:44:17 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/10/2021
3:00:13 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,94%)
Tham chiếu
12,70
Mở cửa
12,60
Cao nhất
12,70
Thấp nhất
11,80
Khối lượng
3.878.100
KLTB 10 ngày
4.384.380
Cao nhất 52 tuần
14,00
Thấp nhất 52 tuần
7,30
1:46 CH NED: Dương Văn Quyền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP - HNX
1:45 CH NED: Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng - đã mua 0 CP - HNX
25/10 NED: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
21/10 NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/10 NED: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/10 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5.049.779 CP - HNX
05/10 NED: Trần Văn Huấn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 368.900 CP - HNX
04/10 NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/09 NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/09 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5.049.779 CP - HNX
27/09 NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
27/09 NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 10.100.000 CP - HNX
27/09 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4.050.000 CP - HNX
23/09 NED: Trần Văn Huấn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 368.900 CP - HNX
17/09 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4.050.000 CP - HNX
16/09 NED: Thông báo hình thức chi trả cổ tức đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán - HNX
16/09 NED: Dương Văn Quyền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
16/09 NED: Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng - đăng ký mua 200.000 CP - HNX
16/09 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2.772.500 CP - HNX
16/09 NED: TTLKCKVN - Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  1.700 34,20 -0,58%
BHA  7.300 12,20 0,83%
BSA  35.400 15,80 -1,25%
BTP  300 16,70 -2,91%
CHP  15.000 20,75 0,00%
DNA  0 21,40 0,00%
DNC  0 60,50 0,00%
DNH  0 47,10 0,00%
DRL  400 63,90 0,00%
DTE  2.500 23,90 -1,24%