• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
29 Tháng Chín 2022 11:36:35 CH - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
15,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,70 (-9,94%)
Tham chiếu
17,10
Mở cửa
15,40
Cao nhất
15,40
Thấp nhất
15,40
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
20
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
11,00
08/08 NFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
04/08 NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 600 CP - HNX
27/07 NFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
20/07 NFC: Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng - Người đưa tin
19/07 NFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
23/06 NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP - HNX
10/06 NFC: Công bố thông báo kết luận của Cục thuế tỉnh - HNX
25/05 NFC: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính - HNX
12/05 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
09/05 NFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 - HNX
05/05 NFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/04 NFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
12/04 NFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
10/03 NFC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
08/03 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
02/03 NFC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
02/03 NFC: Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - HNX
07/02 NFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
25/01 NFC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
12/01 NFC: Công bố Biên bản Kiểm toán Nhà nước - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BFC  100.400 22,75 0,00%
BT1  0 17,00 0,00%
CPC  0 17,00 0,00%
DCM  6.539.300 32,25 -6,93%
DHB  0 12,40 0,00%
DOC  0 12,20 0,00%
DPM  2.644.000 45,05 -4,76%
HAI  0 1,58 0,00%
HSI  0 2,10 0,00%
HVT  5.800 50,00 1,63%