• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:26:41 SA - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
16,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+3,23%)
Tham chiếu
15,50
Mở cửa
15,50
Cao nhất
16,00
Thấp nhất
15,50
Khối lượng
2.000
KLTB 10 ngày
1.390
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
9,50
12/05 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
09/05 NFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 - HNX
05/05 NFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/04 NFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
12/04 NFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
10/03 NFC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
08/03 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
02/03 NFC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
02/03 NFC: Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - HNX
07/02 NFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
25/01 NFC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
12/01 NFC: Công bố Biên bản Kiểm toán Nhà nước - HNX
17/12 BSC - Giá phân bón vẫn neo cao, cổ phiếu ngành hưởng lợi - BizLIVE
15/10 NFC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
04/08 NFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
22/07 NFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/07 NFC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
04/06 NFC: Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC - HNX
18/05 NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
12/05 NFC: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BFC  697.000 27,70 2,59%
BT1  0 18,50 0,00%
CGL  0 32,00 0,00%
CPC  100 22,80 -0,87%
DCM  5.916.600 32,60 3,82%
DHB  8.300 12,80 13,27%
DOC  0 11,50 0,00%
DPM  5.810.800 55,50 3,74%
HAI  1.098.000 3,58 0,00%
HSI  48.000 2,50 13,64%