• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 12:50:58 SA - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
13,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,20
Mở cửa
13,20
Cao nhất
13,20
Thấp nhất
13,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.650
Cao nhất 52 tuần
20,00
Thấp nhất 52 tuần
9,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Ninh
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thạch
Thành viên HĐQT Phạm Hồng Sơn
Thành viên HĐQT Dương Như Đức
Thành viên HĐQT Hà Huy San
Trưởng ban kiểm soát Hoàng Thị Tiệp
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Tuấn Anh
Thành viên Ban kiểm soát Tạ Thị Kim Chúc
Giám đốc Dương Như Đức
Phó Giám đốc Phạm Hồng Sơn
Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Chi
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Thuấn
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Ngọc Thuấn