• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 12:44:19 SA - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
13,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,20
Mở cửa
13,20
Cao nhất
13,20
Thấp nhất
13,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.650
Cao nhất 52 tuần
20,00
Thấp nhất 52 tuần
9,50
NFC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
24/06/2022 Công ty TNHH Hoàng Ngân --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
19/10/2016 Tạ Thị Kim Chúc Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ
21/09/2016 Tạ Thị Kim Chúc Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
16/09/2016 Tạ Thị Kim Chúc Thành viên Ban kiểm soát Mua 19.679 Biểu đồ
10/04/2015 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
13/03/2015 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
10/03/2015 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Mua 11.900 Biểu đồ
01/12/2014 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
03/11/2014 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
30/10/2014 Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT Mua 10.000 Biểu đồ