• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 9:30:51 CH - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
12,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,79%)
Tham chiếu
12,70
Mở cửa
12,00
Cao nhất
12,80
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
90
Cao nhất 52 tuần
18,90
Thấp nhất 52 tuần
7,90
Giá đóng cửa ngày 11/11/2021
14,50 -0,10/-0,68%
Mở cửa 14,60
Cao nhất 14,60
Thấp nhất 14,50
Khối lượng 7.600
Giá điều chỉnh 14,50
Giá quá khứ của NFC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
11/11/2021 -0,10 / -0,68% 14,60 14,60 14,50 14,50 14,60 14,50 7.600
10/11/2021 -1,10 / -7,01% 15,50 15,70 14,30 14,60 14,49 14,60 8.900
09/11/2021 0,00 / 0,00% 15,80 15,80 15,70 15,70 15,71 15,70 4.900
08/11/2021 0,00 / 0,00% 15,70 15,80 15,00 15,70 15,41 15,70 7.400
05/11/2021 +0,70 / +4,67% 14,90 16,00 14,90 15,70 15,38 15,70 2.600
04/11/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0
03/11/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0
02/11/2021 +0,90 / +6,38% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 600
01/11/2021 -1,20 / -7,84% 14,10 14,10 13,90 14,10 13,94 14,10 9.400
29/10/2021 -1,50 / -8,93% 15,20 15,30 15,20 15,30 15,30 15,30 6.400
28/10/2021 -1,80 / -9,68% 17,50 17,50 16,80 16,80 16,96 16,80 2.300
27/10/2021 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
26/10/2021 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
25/10/2021 +1,10 / +6,29% 18,90 18,90 18,60 18,60 18,67 18,60 1.500
22/10/2021 +1,00 / +6,06% 17,50 17,50 17,00 17,50 17,50 17,50 1.200
21/10/2021 +1,10 / +7,14% 15,20 16,50 15,20 16,50 16,11 16,50 1.800
20/10/2021 +0,70 / +4,76% 13,30 15,50 13,30 15,40 13,87 15,40 3.100
19/10/2021 +1,30 / +9,70% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 1.000
18/10/2021 +1,20 / +9,84% 12,40 13,40 12,40 13,40 13,33 13,40 300
15/10/2021 -1,00 / -7,58% 12,20 12,30 11,90 12,20 12,26 12,20 3.100
14/10/2021 -1,40 / -9,59% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 500
13/10/2021 0,00 / 0,00% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 0
12/10/2021 0,00 / 0,00% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 0
11/10/2021 +1,30 / +9,77% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 3.300
08/10/2021 +1,20 / +9,92% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 200
07/10/2021 +1,10 / +10,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 900
06/10/2021 -1,10 / -9,09% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 2.500
05/10/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 0
04/10/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 0
01/10/2021 +1,10 / +10,00% 12,00 12,10 12,00 12,10 12,00 12,10 700