• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 10:51:38 CH - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 28/10/2021
3:01:56 CH
16,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-9,68%)
Tham chiếu
18,60
Mở cửa
17,50
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
16,80
Khối lượng
2.300
KLTB 10 ngày
1.430
Cao nhất 52 tuần
18,90
Thấp nhất 52 tuần
7,90
Giá đóng cửa ngày 15/04/2021
8,60 0,00/0,00%
Mở cửa 8,60
Cao nhất 8,60
Thấp nhất 8,60
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 8,60
Giá quá khứ của NFC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
14/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 1.600
13/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 4.200
12/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
09/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 100
08/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
07/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
06/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
05/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
02/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
01/04/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
31/03/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
30/03/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
29/03/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
26/03/2021 0,00 / 0,00% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0
25/03/2021 +0,70 / +8,86% 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 100
24/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
23/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
22/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
19/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
18/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
17/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
16/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
15/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
12/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
11/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
10/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
09/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
08/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0
05/03/2021 0,00 / 0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0