• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:16:01 CH - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:15:02 CH
15,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,90
Mở cửa
15,90
Cao nhất
15,90
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.160
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
9,50
Giá đóng cửa ngày 19/10/2021
14,70 +1,30/+9,70%
Mở cửa 14,70
Cao nhất 14,70
Thấp nhất 14,70
Khối lượng 1.000
Giá điều chỉnh 14,01
Giá quá khứ của NFC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/10/2021 +1,30 / +9,70% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,01 1.000
18/10/2021 +1,20 / +9,84% 12,40 13,40 12,40 13,40 13,33 12,77 300
15/10/2021 -1,00 / -7,58% 12,20 12,30 11,90 12,20 12,26 11,63 3.100
14/10/2021 -1,40 / -9,59% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 12,58 500
13/10/2021 0,00 / 0,00% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 13,91 0
12/10/2021 0,00 / 0,00% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 13,91 0
11/10/2021 +1,30 / +9,77% 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 13,91 3.300
08/10/2021 +1,20 / +9,92% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 12,67 200
07/10/2021 +1,10 / +10,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 900
06/10/2021 -1,10 / -9,09% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 2.500
05/10/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 0
04/10/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 0
01/10/2021 +1,10 / +10,00% 12,00 12,10 12,00 12,10 12,00 11,53 700
30/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
29/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
28/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
27/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
24/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
23/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
22/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
21/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
20/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
17/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0
16/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 4.200
15/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 4.200
14/09/2021 -1,10 / -9,09% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 500
13/09/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 0
10/09/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 0
09/09/2021 +1,10 / +10,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 11,53 100
08/09/2021 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,48 0