• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 6:54:41 SA - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:02:23 CH
13,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,10
Mở cửa
13,10
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
13,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.210
Cao nhất 52 tuần
18,90
Thấp nhất 52 tuần
7,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
29/11/2021 13,10 7 4.004 5 2.100 1.904 0 0
26/11/2021 13,10 17 12.870 11 13.000 -130 3.900 50.000
25/11/2021 14,00 14 13.115 13 14.700 -1.585 3.600 48.000
24/11/2021 14,20 10 6.800 12 11.300 -4.500 800 11.000
23/11/2021 14,30 8 2.100 6 1.200 900 200 3.000
22/11/2021 13,20 9 7.400 14 7.200 200 400 5.000
19/11/2021 14,60 8 17.300 11 9.600 7.700 3.500 51.000
18/11/2021 14,60 8 6.200 11 3.600 2.600 1.200 18.000
17/11/2021 15,00 16 12.497 13 8.007 4.490 3.200 48.000
16/11/2021 15,00 24 9.978 16 16.807 -6.829 5.300 80.000
15/11/2021 14,40 29 21.500 16 7.507 13.993 4.400 63.000
12/11/2021 14,50 12 4.900 4 2.007 2.893 0 0
11/11/2021 14,50 21 11.000 13 12.207 -1.207 7.600 111.000
10/11/2021 14,60 26 19.315 21 17.107 2.208 8.900 129.000
09/11/2021 15,70 6 5.100 15 12.907 -7.807 4.900 77.000
08/11/2021 15,70 15 7.825 36 18.732 -10.907 7.400 114.000
05/11/2021 15,70 11 7.200 20 10.632 -3.432 2.600 40.000
04/11/2021 15,00 2 501 14 5.633 -5.132 0 0
03/11/2021 15,00 3 507 7 3.640 -3.133 0 0
02/11/2021 15,00 14 6.310 4 640 5.670 600 9.000