• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   314,91   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   94,78   0,00/0,00%  |   VN30   1.310,70   0,00/0,00%  |   HNX30   567,81   0,00/0,00%
26 Tháng Năm 2022 8:50:24 SA - Mở cửa
CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
8:44:59 SA
15,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,90
Mở cửa
15,90
Cao nhất
15,90
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.160
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
9,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
26/05/2022 15,90 0 0 0 0 0 0 0
25/05/2022 15,90 1 3.000 3 600 2.400 200 3.180
24/05/2022 16,00 1 5.000 9 4.189 811 100 1.600
23/05/2022 17,00 2 1.100 11 4.582 -3.482 100 1.700
20/05/2022 16,00 2 11.000 3 2.500 8.500 2.000 31.500
19/05/2022 15,50 3 607 4 1.507 -900 0 0
18/05/2022 15,50 2 25.000 12 7.107 17.893 4.800 74.400
17/05/2022 15,50 0 0 3 700 -700 0 0
16/05/2022 15,50 3 8.500 5 3.700 4.800 200 3.100
13/05/2022 15,50 3 14.700 6 5.900 8.800 4.200 65.100
12/05/2022 15,50 0 0 3 1.000 -1.000 0 0
11/05/2022 15,50 1 200 3 1.302 -1.102 0 0
10/05/2022 15,50 3 2.900 6 3.800 -900 2.700 41.850
09/05/2022 15,50 2 5.100 4 1.700 3.400 0 0
06/05/2022 15,50 4 6.400 7 1.900 4.500 1.300 20.000
05/05/2022 15,50 4 8.100 6 2.500 5.600 2.100 32.550
04/05/2022 15,50 5 4.200 9 6.700 -2.500 3.000 46.500
29/04/2022 15,00 9 6.600 2 2.200 4.400 200 3.000
28/04/2022 15,00 7 7.500 5 5.900 1.600 400 6.000
27/04/2022 15,00 5 11.300 13 9.200 2.100 4.400 66.000