• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:17:01 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Hà Nội (NHH : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
30,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-2,90%)
Tham chiếu
31,00
Mở cửa
31,30
Cao nhất
31,30
Thấp nhất
30,10
Khối lượng
318.500
KLTB 10 ngày
523.050
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
29,00
17/01 NHH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
05/01 NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ AAA - HOSE
05/01 NHH: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn APH - HOSE
31/12 NHH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
29/12 NHH: Thông báo quyết định của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế - HOSE
27/12 NHH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - HOSE
14/12 NHH: Các Nghị quyết về việc góp vốn vào công ty con, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn - HOSE
09/12 NHH: Đính chính Biên bản đại hội đã gửi công bố ngày 08/12/2021 - HOSE
08/12 NHH: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 - HOSE
18/11 NHH: Bản cung cấp thông tin Người phụ trách KTNB - HOSE
04/11 NHH: Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 - HOSE
11/10 NHH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 - HOSE
05/10 NHH: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
05/10 NHH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần thứ nhất - HOSE
05/10 NHH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần thứ nhất - HOSE
30/08 NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 - HOSE
20/08 NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021 - HOSE
03/08 APH: An Phát Holdings báo lợi nhuận nửa đầu năm đạt 139 tỷ đồng, tăng 29% - Người đồng hành
30/07 NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
30/07 NHH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  4.433.200 17,75 -1,66%
ABS  916.500 23,65 0,64%
APC  76.400 26,90 -2,54%
APH  4.553.300 32,00 1,27%
APP  2.600 11,30 -0,88%
BRC  1.700 15,40 -2,53%
BRR  1.400 23,00 -2,13%
CSV  239.800 38,50 1,32%
DAG  404.400 11,25 6,64%
DDV  518.600 18,30 -1,61%