• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:49:26 SA - Mở cửa
CTCP Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:45:02 SA
21,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,69%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
22,00
Cao nhất
22,10
Thấp nhất
21,70
Khối lượng
6.637.200
KLTB 10 ngày
10.949.550
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
15,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Ý Nhi
Thành viên HĐQT Nguyễn Vinh An
Thành viên HĐQT Võ Hoàng Vũ
Thành viên HĐQT Võ Thời
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Bích Nhi
Thành viên Ban kiểm soát Lê Nhật Tân
Thành viên Ban kiểm soát Võ Thị Vui
Tổng giám đốc Võ Hoàng Vũ
Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Diệu
Phó Tổng giám đốc Quảng Trọng Lăng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Vinh An
Phó tổng giám đốc kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Liên
Kế toán trưởng Vũ Thị Huyền