• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:54:12 SA - Mở cửa
CTCP Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
29,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+3,48%)
Tham chiếu
28,70
Mở cửa
28,50
Cao nhất
29,80
Thấp nhất
28,50
Khối lượng
6.530.600
KLTB 10 ngày
5.403.200
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
24,50
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật NKG - TÍCH LŨY 25/03/2021 VDSC Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật NKG - MUA 17/03/2021 Mirae Asset Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu NKG - Khuyến nghị Theo dõi 12/04/2018 FPT Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật cổ phiếu NKG - Khuyến nghị Trung lập 09/04/2018 KIS Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích cổ phiếu NKG - Khuyến nghị Mua 26/09/2017 FPT Securities Tiếng Việt 40
Báo cáo cập nhật cổ phiếu NKG - Khuyến nghị Mua 28/07/2017 BSC Tiếng Việt 6
Báo cáo thăm CTCP Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA 04/04/2017 BSC Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích CTCP Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA trong TRUNG HẠN. 01/11/2016 VDSC Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích CTCP Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA 06/04/2016 BSC Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim_Khuyến nghị Giữ 06/04/2015 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 10/12/2014 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim - khuyến nghị MUA 20/05/2014 FPT Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA 13/03/2014 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA 11/02/2014 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA 15/01/2014 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 26/09/2013 Bao Viet Securities Tiếng Việt 12
Tóm tắt ND ĐHCĐ thường niên 2011 - CTCP Thép Nam Kim 16/04/2011 VCBS Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích CTCP Thép Nam Kim 21/03/2011 VCBS Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích CTCP Thép Nam Kim_Khuyến nghị Nắm giữ 16/03/2011 VDSC Tiếng Việt 10
Báo cáo phân tích CTCP Thép Nam Kim 20/01/2011 Hoa Binh securities Tiếng Việt 11