• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:15:30 SA - Mở cửa
CTCP Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
29,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+3,48%)
Tham chiếu
28,70
Mở cửa
28,50
Cao nhất
29,80
Thấp nhất
28,50
Khối lượng
6.530.600
KLTB 10 ngày
5.403.200
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
24,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/05/2022 +1,00/+3,48% 28,50 29,80 28,50 29,70 29,19 29,70 6.530.600
19/05/2022 -0,30/-1,03% 28,20 29,15 28,20 28,70 28,73 28,70 3.794.900
18/05/2022 +1,55/+5,65% 28,90 29,35 28,05 29,00 29,02 29,00 6.711.500
17/05/2022 +1,75/+6,81% 25,00 27,45 24,50 27,45 26,25 27,45 7.772.900
16/05/2022 -1,90/-6,88% 27,60 28,60 25,70 25,70 27,21 25,70 5.495.000
13/05/2022 -2,05/-6,91% 28,30 29,65 27,60 27,60 28,19 27,60 5.551.500
12/05/2022 -2,20/-6,91% 31,45 31,75 29,65 29,65 30,42 29,65 4.798.500
11/05/2022 -0,25/-0,78% 32,20 32,45 31,05 31,85 31,72 31,85 4.272.300
10/05/2022 0,00 / 0,00% 30,05 32,10 30,05 32,10 31,22 32,10 4.767.100
09/05/2022 -2,40/-6,96% 33,60 34,35 32,10 32,10 32,55 32,10 4.337.700
06/05/2022 -0,40/-1,15% 33,05 36,90 33,05 34,50 35,14 34,50 5.606.200
05/05/2022 -0,70/-1,97% 36,25 36,25 33,65 34,90 34,81 34,90 4.083.500
04/05/2022 -1,75/-4,69% 36,80 37,00 35,05 35,60 36,02 35,60 5.243.000
29/04/2022 +0,85/+2,33% 36,40 37,50 36,00 37,35 36,90 37,35 3.541.800
28/04/2022 +0,20/+0,55% 36,50 37,20 36,30 36,50 36,84 36,50 4.142.500
27/04/2022 +1,10/+3,13% 35,20 36,35 34,50 36,30 35,47 36,30 4.601.800
26/04/2022 0,00 / 0,00% 33,00 35,20 32,85 35,20 33,98 35,20 5.775.300
25/04/2022 -2,60/-6,88% 37,80 38,15 35,20 35,20 36,43 35,20 5.912.700
22/04/2022 -0,60/-1,56% 39,00 39,45 36,00 37,80 38,00 37,80 5.725.900
21/04/2022 +0,40/+1,05% 37,60 38,75 36,95 38,40 37,96 38,40 4.161.400