• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:38:00 SA - Mở cửa
CTCP Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
18,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,09%)
Tham chiếu
18,40
Mở cửa
18,40
Cao nhất
18,80
Thấp nhất
17,95
Khối lượng
5.288.800
KLTB 10 ngày
7.099.830
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
15,60
NKG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/06/2022 Hồ Minh Quang Chủ tịch HĐQT Mua 3.000.000 Biểu đồ
23/05/2022 Hồ Minh Quang Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 3.000.000 Biểu đồ
18/01/2022 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Thành viên HĐQT Mua 40.000 Biểu đồ
20/12/2021 Nguyễn Thị Bích Nhi Trưởng ban kiểm soát Mua 8.000 Biểu đồ
17/12/2021 Nguyễn Vinh An Thành viên HĐQT Mua 90.000 Biểu đồ
17/12/2021 Võ Thị Vui Thành viên Ban kiểm soát Mua 5.000 Biểu đồ
17/12/2021 Lê Nhật Tân Thành viên Ban kiểm soát Mua 4.000 Biểu đồ
17/12/2021 Quảng Trọng Lăng Phó Tổng giám đốc Mua 90.000 Biểu đồ
17/12/2021 Trần Ngọc Diệu Phó Tổng giám đốc Mua 60.000 Biểu đồ
17/12/2021 Vũ Thị Huyền Kế toán trưởng Mua 40.000 Biểu đồ
17/12/2021 Nguyễn Thị Ngọc Liên Phó tổng giám đốc kinh doanh Mua 90.000 Biểu đồ
15/12/2021 Trần Ngọc Diệu Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 60.000 Biểu đồ
15/12/2021 Nguyễn Thị Ngọc Liên Phó tổng giám đốc kinh doanh Đăng ký mua 90.000 Biểu đồ
15/12/2021 Vũ Thị Huyền Kế toán trưởng Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
15/12/2021 Quảng Trọng Lăng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 90.000 Biểu đồ
15/12/2021 Võ Thị Vui Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 5.000 Biểu đồ
15/12/2021 Nguyễn Thị Bích Nhi Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 8.000 Biểu đồ
15/12/2021 Lê Nhật Tân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 4.000 Biểu đồ
15/12/2021 Nguyễn Vinh An Thành viên HĐQT Đăng ký mua 90.000 Biểu đồ
11/10/2021 Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd --- Bán 100.000 Biểu đồ