• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 1:01:49 CH - Mở cửa
CTCP Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
18,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+5,06%)
Tham chiếu
17,80
Mở cửa
17,80
Cao nhất
18,70
Thấp nhất
17,10
Khối lượng
6.898.300
KLTB 10 ngày
7.307.500
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
15,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 7,24%
Sở hữu khác 92,76%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Minh Quang Chủ tịch HĐQT 31.159.249 11,84% 03/06/2022
Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd --- 15.408.000 5,85% 03/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại SMC --- 10.920.000 4,98% 31/12/2021
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 8.946.460 4,92% 10/04/2020
Nguyễn Thị Nhân --- 8.472.005 4,65% 06/08/2020
Võ Hoàng Vũ Tổng giám đốc 7.812.000 3,56% 31/12/2021
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 5.033.638 2,77% 27/11/2020
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund --- 2.206.140 1,21% 27/11/2020
Norges Bank --- 750.000 0,41% 11/10/2019
Idris Ltd --- 688.600 0,38% 01/03/2019
Nguyễn Hữu Kinh Luân --- 671.811 0,31% 31/12/2021
Lương Thanh Bình --- 480.905 0,26% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Phong --- 405.160 0,22% 31/12/2019
Trần Ngọc Diệu Phó Tổng giám đốc 373.357 0,17% 31/12/2021
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 --- 357.000 0,20% 27/11/2020
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund --- 300.000 0,16% 27/11/2020
Nguyễn Vinh An Thành viên HĐQT 271.497 0,12% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Liên Phó tổng giám đốc kinh doanh 228.714 0,10% 31/12/2021
KITMC Vietnam Growth Fund --- 150.000 0,08% 27/11/2020
KITMC Vietnam Growth Fund 1 --- 150.000 0,08% 10/09/2020
Aquila Spc Ltd --- 140.000 0,08% 08/08/2019
Quảng Trọng Lăng Phó Tổng giám đốc 105.746 0,05% 31/12/2021
Vũ Thị Huyền Kế toán trưởng 50.600 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Ý Nhi Thành viên HĐQT 40.000 0,02% 09/02/2022
Võ Thị Vui Thành viên Ban kiểm soát 38.600 0,02% 31/12/2021
Vũ Đình Hân --- 37.000 0,02% 31/12/2020
Nguyễn Thị Bích Nhi Trưởng ban kiểm soát 8.000 0,00% 31/12/2021
Lê Nhật Tân Thành viên Ban kiểm soát 4.000 0,00% 31/12/2021
Đoàn Đình Thọ --- 1.931 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Bá Bắc --- 1.000 0,00% 28/10/2021