• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.250,57 -5,86/-0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.250,57   -5,86/-0,47%  |   HNX-INDEX   281,09   +0,16/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   81,18   +0,52/+0,64%  |   VN30   1.344,64   -2,25/-0,17%  |   HNX30   419,80   -3,37/-0,80%
07 Tháng Năm 2021 6:00:14 SA - Mở cửa
CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC : HOSE)
Cập nhật ngày 06/05/2021
2:50:46 CH
27,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,74%)
Tham chiếu
27,20
Mở cửa
27,30
Cao nhất
27,50
Thấp nhất
27,00
Khối lượng
39.200
KLTB 10 ngày
49.380
Cao nhất 52 tuần
49,80
Thấp nhất 52 tuần
26,80
27/04 NNC: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021 - HOSE
26/04 NNC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 - HOSE
26/04 NNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
22/04 NNC: Điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
13/04 NNC: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
13/04 NNC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền - HOSE
09/04 NNC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
06/04 NNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt - HOSE
05/04 NNC: Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
02/04 NNC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
31/03 NNC: Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT số 31 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2021 - HOSE
31/03 NNC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
15/03 NNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
10/03 NNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
02/03 NNC: Thông qua kế hoạch SXKD 2021 - HOSE
02/03 NNC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021 - HOSE
02/03 NNC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/01 NNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
08/01 NNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
16/12 NNC: Nghị quyết HĐQT tại phiên họp bất thường về kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  50.200 15,45 -1,59%
ACE  0 30,50 0,00%
ADP  6.000 32,90 0,00%
BCC  814.600 10,70 -0,93%
BDT  15.400 26,00 8,33%
BHC  0 2,60 0,00%
BMF  0 21,60 0,00%
BMP  82.800 59,40 -0,34%
BT6  0 2,30 0,00%
BTD  8.400 32,00 0,00%