• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:33:27 CH - Mở cửa
CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
26,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,15 (+4,46%)
Tham chiếu
25,80
Mở cửa
25,80
Cao nhất
26,95
Thấp nhất
25,80
Khối lượng
13.000
KLTB 10 ngày
27.220
Cao nhất 52 tuần
37,95
Thấp nhất 52 tuần
22,80
20/01 NNC: Đá Núi Nhỏ (NNC) - Năm 2021 lãi 38 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều năm qua - Báo Tổ quốc
07/12 NNC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 - HOSE
24/11 NNC: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT công ty (kèm quy chế) - HOSE
23/11 NNC: Nghị quyết HĐQT số 34 ngày 22/11/2021 - HOSE
14/10 MVC: ‘Sóng’ đổi chủ tại cổ phiếu MVC? - Người đồng hành
16/08 NNC: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
13/08 NNC: Xin nộp BCTC soát xét bán niên 2021 thiếu chữ ký - HOSE
13/08 NNC: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
30/07 Kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công nhưng lợi nhuận doanh nghiệp đá giảm vì đâu? - Người đồng hành
29/07 NNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
06/07 NNC: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế - HOSE
16/06 NNC: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
27/04 NNC: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021 - HOSE
26/04 NNC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 - HOSE
26/04 NNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
22/04 NNC: Điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
13/04 NNC: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
13/04 NNC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền - HOSE
09/04 NNC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn America LLC - HOSE
06/04 NNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  70.400 20,40 0,99%
ACE  1.400 36,20 0,84%
ADP  500 25,80 1,98%
BCC  181.500 17,70 0,00%
BDT  3.400 40,20 -1,47%
BHC  5.000 4,70 14,63%
BIG  30.800 22,70 0,00%
BMP  300.400 61,50 3,19%
BT6  10.900 7,50 2,74%
BTD  3.900 36,10 0,28%