• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
02 Tháng Mười Hai 2021 3:47:44 SA - Mở cửa
CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC : HOSE)
Cập nhật ngày 01/12/2021
2:52:32 CH
28,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,53%)
Tham chiếu
28,25
Mở cửa
28,30
Cao nhất
28,50
Thấp nhất
27,80
Khối lượng
31.800
KLTB 10 ngày
79.070
Cao nhất 52 tuần
42,40
Thấp nhất 52 tuần
22,80
NNC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/04/2021 America LLC --- Bán 47.000 Biểu đồ
10/03/2021 America LLC --- Bán 17.000 Biểu đồ
30/12/2020 America LLC --- Bán 49.500 Biểu đồ
08/12/2020 Nguyễn Văn Chối Phó Giám đốc Bán 43.680 Biểu đồ
19/11/2020 America LLC --- Bán 38.000 Biểu đồ
17/11/2020 Nguyễn Văn Chối Phó Giám đốc Đăng ký bán 43.689 Biểu đồ
14/10/2020 America LLC --- Bán 3.520 Biểu đồ
24/08/2020 Vũ Quang Hưng --- Bán 1.000 Biểu đồ
07/07/2020 Vũ Quang Hưng --- Mua 15.030 Biểu đồ
07/07/2020 Vũ Quang Hưng --- Bán 1.600 Biểu đồ
19/06/2020 Nguyễn Thị Mai Phương --- Mua 6.040 Biểu đồ
06/05/2020 Lâm Thị Mai Thành viên HĐQT Đăng ký bán 300 Biểu đồ
06/05/2020 Lâm Thị Mai Thành viên HĐQT Bán 300 Biểu đồ
17/12/2019 America LLC --- Mua 8.080 Biểu đồ
06/11/2019 Nguyễn Thị Mai Phương --- Mua 49.620 Biểu đồ
06/11/2019 Phạm Văn Ba --- Bán 20.000 Biểu đồ
29/10/2019 Phạm Văn Ba --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
03/09/2019 Mai Văn Chánh --- Bán 203.065 Biểu đồ
27/08/2019 Nguyễn Thị Phương Thảo --- Bán 20.430 Biểu đồ
06/08/2019 Nguyễn Thị Phương Thảo --- Đăng ký bán 20.434 Biểu đồ