• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:47:30 SA - Mở cửa
CTCP Cấp nước Sơn La (NSL : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,00
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.180
Cao nhất 52 tuần
22,20
Thấp nhất 52 tuần
6,00
26/01 NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
24/01 NSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
19/01 NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/10 NSL: Tăng gấp 3 lần sau gần hai tuần - Người đồng hành
22/07 NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
20/07 NSL: CBTT Xử phạt vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật Thuế - HNX
19/07 NSL: Nghị quyết HĐQT thông qua quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 - HNX
19/07 NSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
28/06 NSL: CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
08/02 NSL: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/02 NSL: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
08/02 NSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/02 NSL: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
26/01 NSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
25/01 NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/01 NSL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
18/01 NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
18/01 NSL: Ngày 15/01/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
18/01 NSL: Lương Phương Thảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 30.000 CP - HNX
13/01 NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BDW  0 17,80 0,00%
BGW  0 19,50 0,00%
BLW  0 17,10 0,00%
BNW  0 9,20 0,00%
BPW  0 14,90 0,00%
BTW  0 32,00 0,00%
BWA  0 12,40 0,00%
BWE  195.700 44,35 -0,56%
BWS  200 33,80 2,11%
CLW  0 30,00 0,00%