• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:34:31 CH - Mở cửa
CTCP Ngân Sơn (NST : HNX)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
10,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,97%)
Tham chiếu
10,30
Mở cửa
10,30
Cao nhất
10,30
Thấp nhất
9,50
Khối lượng
10.000
KLTB 10 ngày
26.440
Cao nhất 52 tuần
12,40
Thấp nhất 52 tuần
6,60
26/10 NST: Đính chính về giải trình lợi nhuận Q3/2021 - HNX
25/10 NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/10 NST: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/10 NST: Thông báo về việc cử cán bộ - HNX
22/09 NST: Thay đổi nhân sự - HNX
03/08 NST: Đưa cổ phiếu NST vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - HNX
30/07 NST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 NST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
23/07 NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/07 NST: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
04/05 NST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
27/04 NST: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
20/04 NST: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/04 NST: Thông báo về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - HNX
07/04 NST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
31/03 NST: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
30/03 NST: Thông báo mời họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
11/03 NST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/03 NST: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CLC  38.400 36,65 -0,68%
HJC  500 7,50 7,14%
HLG  0 6,30 0,00%