• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:22:14 CH - Mở cửa
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
22,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,13%)
Tham chiếu
22,10
Mở cửa
22,10
Cao nhất
22,50
Thấp nhất
22,10
Khối lượng
354.000
KLTB 10 ngày
718.100
Cao nhất 52 tuần
27,95
Thấp nhất 52 tuần
18,25
20/01 NT2: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
28/12 NT2: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hữu Minh - HOSE
16/11 NT2: Quyết định của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử - HOSE
27/09 NT2: 8 tháng đầu năm, doanh thu bán điện NT2 giảm 11% - Người đồng hành
22/09 NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
20/09 NT2: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 - HOSE
20/09 NT2: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện chi trả cổ tức coàn lại năm 2020 - HOSE
27/07 NT2: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 Nhiệt điện gặp khó với sản lượng huy động giảm trong khi giá khí, than tăng mạnh - Người đồng hành
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
30/06 NT2: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
14/06 NT2: Điện lực Nhơn Trạch 2 trả xong nợ nước ngoài - Người đồng hành
29/05 PGV: Lần đầu chia cổ tức, niêm yết HoSE sau khi tình trạng ‘nghẽn lệnh’ được giải quyết - Người đồng hành
06/05 NT2: Quyết định của ĐHĐCĐ về phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 - HOSE
29/04 NT2: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
29/04 NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
07/04 NT2: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
15/03 NT2: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
05/03 NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  500 33,10 -5,43%
BHA  0 14,20 0,00%
BSA  4.500 15,90 0,00%
BTP  1.900 18,45 4,53%
CHP  12.700 22,00 0,00%
DNA  0 23,50 0,00%
DNC  0 58,00 0,00%
DNH  0 41,00 0,00%
DRL  300 68,50 5,22%
DTE  184.300 22,70 5,09%