• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:57:36 CH - Mở cửa
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
22,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,67%)
Tham chiếu
22,40
Mở cửa
22,75
Cao nhất
22,80
Thấp nhất
22,20
Khối lượng
558.700
KLTB 10 ngày
1.089.150
Cao nhất 52 tuần
26,20
Thấp nhất 52 tuần
18,25
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/11/2021 +0,15/+0,67% 22,75 22,80 22,20 22,55 22,52 22,55 558.700
25/11/2021 +0,45/+2,05% 22,00 22,80 21,75 22,40 22,23 22,40 496.400
24/11/2021 -0,40/-1,79% 22,40 22,60 21,95 21,95 22,18 21,95 613.500
23/11/2021 +0,95/+4,44% 21,50 22,35 21,30 22,35 21,88 22,35 425.600
22/11/2021 -1,20/-5,31% 22,40 22,40 21,40 21,40 21,82 21,40 1.267.600
19/11/2021 -1,35/-5,64% 23,95 23,95 22,30 22,60 23,04 22,60 2.287.900
18/11/2021 -0,15/-0,62% 24,15 24,15 23,80 23,95 23,96 23,95 807.200
17/11/2021 -0,15/-0,62% 24,35 24,35 23,80 24,10 24,03 24,10 707.200
16/11/2021 +0,05/+0,21% 24,30 24,80 23,80 24,25 24,47 24,25 1.618.800
15/11/2021 +0,20/+0,83% 24,00 24,50 23,80 24,20 24,14 24,20 2.108.600
12/11/2021 -0,10/-0,41% 24,05 24,30 23,80 24,00 23,96 24,00 821.900
11/11/2021 -0,35/-1,43% 24,45 24,50 23,60 24,10 24,22 24,10 1.135.700
10/11/2021 +0,95/+4,04% 23,90 24,50 23,75 24,45 24,25 24,45 2.690.800
09/11/2021 +0,30/+1,29% 23,20 23,65 23,00 23,50 23,36 23,50 1.639.000
08/11/2021 +0,10/+0,43% 23,20 23,30 22,90 23,20 23,07 23,20 1.270.400
05/11/2021 +0,60/+2,67% 22,60 23,15 22,50 23,10 22,88 23,10 1.033.800
04/11/2021 -0,10/-0,44% 22,50 22,80 22,50 22,50 22,60 22,50 748.800
03/11/2021 -0,50/-2,16% 23,45 23,50 22,60 22,60 23,05 22,60 1.508.500
02/11/2021 -0,10/-0,43% 23,35 23,50 22,95 23,10 23,23 23,10 1.365.900
01/11/2021 -0,25/-1,07% 23,75 23,75 23,00 23,20 23,23 23,20 1.200.700