• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.348,65 +2,78/+0,21%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:15:06 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.348,65   +2,78/+0,21%  |   HNX-INDEX   356,52   +3,27/+0,93%  |   UPCOM-INDEX   96,43   +0,18/+0,19%  |   VN30   1.452,23   +3,25/+0,22%  |   HNX30   582,45   +5,41/+0,94%
17 Tháng Chín 2021 10:18:26 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
10:15:06 SA
36,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,56%)
Tham chiếu
36,00
Mở cửa
36,20
Cao nhất
36,50
Thấp nhất
35,80
Khối lượng
329.600
KLTB 10 ngày
1.792.280
Cao nhất 52 tuần
37,75
Thấp nhất 52 tuần
16,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha
Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Chiến
Thành viên HĐQT Vũ Gia Cường
Thành viên HĐQT Nguyễn Hồng Khiêm
Thành viên HĐQT Nguyễn Thu Phương
Thành viên HĐQT Trần Quang Hiện
Thành viên HĐQT Lê Minh Tuân
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Trần Quang Hiện
Phó ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Thu Phương
Phó ban kiểm toán nội bộ Đinh Quang Chiến
Phó ban kiểm toán nội bộ Lê Minh Tuân
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Thị Diệu Linh
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Lâm Giang
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Đỗ Huy Khải
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Hải Long
Tổng giám đốc Vũ Gia Cường
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Khiêm
Phó Tổng giám đốc Trần Trọng Nghĩa
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuân
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Lập