• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,30 +4,46/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,30   +4,46/+0,33%  |   HNX-INDEX   361,10   +2,12/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   97,15   +0,38/+0,39%  |   VN30   1.447,71   +1,49/+0,10%  |   HNX30   585,69   +3,61/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 12:16:40 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
12:15:03 CH
34,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,86%)
Tham chiếu
34,95
Mở cửa
34,90
Cao nhất
35,20
Thấp nhất
34,35
Khối lượng
560.200
KLTB 10 ngày
1.580.570
Cao nhất 52 tuần
37,75
Thấp nhất 52 tuần
16,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 -0,30/-0,86% 34,90 35,20 34,35 34,65 34,64 34,65 560.200
21/09/2021 -0,05/-0,14% 34,00 34,95 33,50 34,95 34,07 34,95 2.466.300
20/09/2021 -1,00/-2,78% 36,00 36,00 34,50 35,00 35,28 35,00 1.594.300
17/09/2021 0,00 / 0,00% 36,20 36,70 35,80 36,00 36,22 36,00 1.611.700
16/09/2021 +1,10/+3,15% 35,00 36,50 34,70 36,00 35,45 36,00 2.657.700
15/09/2021 +0,70/+2,05% 34,30 35,30 33,90 34,90 34,64 34,90 1.320.700
14/09/2021 -0,60/-1,72% 34,75 35,00 34,10 34,20 34,53 34,20 1.033.900
13/09/2021 +0,30/+0,87% 34,55 35,40 34,05 34,80 34,83 34,80 2.284.100
10/09/2021 -0,70/-1,99% 35,25 35,40 34,40 34,50 34,69 34,50 1.228.300
09/09/2021 +0,60/+1,73% 34,60 35,35 34,60 35,20 34,92 35,20 1.048.500
08/09/2021 +0,40/+1,17% 34,10 34,90 33,90 34,60 34,48 34,60 1.488.300
07/09/2021 -1,70/-4,74% 35,60 35,70 34,00 34,20 34,88 34,20 3.867.000
06/09/2021 -0,60/-1,64% 36,50 37,20 35,90 35,90 36,57 35,90 2.664.700
01/09/2021 0,00 / 0,00% 36,50 37,75 36,10 36,50 36,95 36,50 1.684.900
31/08/2021 +1,75/+5,04% 34,50 37,15 34,50 36,50 35,96 36,50 3.864.700
30/08/2021 +0,75/+2,21% 34,15 35,20 34,15 34,75 34,72 34,75 1.798.100
27/08/2021 +1,60/+4,94% 32,00 34,00 31,25 34,00 33,10 34,00 2.366.400
26/08/2021 -0,10/-0,31% 32,70 33,00 31,85 32,40 32,47 32,40 1.851.200
25/08/2021 +1,25/+4,00% 31,05 32,50 30,80 32,50 31,46 32,50 917.400
24/08/2021 +0,95/+3,14% 30,90 31,50 30,05 31,25 30,83 31,25 1.920.900