• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.399,11 +3,58/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.399,11   +3,58/+0,26%  |   HNX-INDEX   387,58   +2,71/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   99,51   +0,14/+0,14%  |   VN30   1.512,55   +2,06/+0,14%  |   HNX30   608,45   -0,61/-0,10%
19 Tháng Mười 2021 11:59:02 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
11:55:02 SA
38,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,31%)
Tham chiếu
38,20
Mở cửa
38,25
Cao nhất
39,00
Thấp nhất
37,85
Khối lượng
824.300
KLTB 10 ngày
2.066.550
Cao nhất 52 tuần
39,50
Thấp nhất 52 tuần
16,70
NTL - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/10/2021 Trần Quang Hiện Thành viên HĐQT Bán 230.000 Biểu đồ
06/10/2021 Nguyễn Thị Mai --- Bán 1.350.000 Biểu đồ
22/09/2021 Trần Quang Hiện Thành viên HĐQT Đăng ký bán 230.000 Biểu đồ
16/09/2021 Trần Thị Thu Thủy --- Bán 500.000 Biểu đồ
16/09/2021 Nguyễn Hữu Lập Phó Tổng giám đốc Bán 50.000 Biểu đồ
09/09/2021 Nguyễn Thị Mai --- Đăng ký bán 1.350.000 Biểu đồ
27/08/2021 Nguyễn Thị Mai --- Bán 1.533.400 Biểu đồ
20/08/2021 Trần Thị Thu Thủy --- Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
19/08/2021 Nguyễn Hữu Lập Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
17/08/2021 Nguyễn Thị Mai --- Đăng ký bán 1.533.440 Biểu đồ
02/08/2021 Trần Thị Mừng --- Mua 20.000 Biểu đồ
02/08/2021 Trần Thị Mừng --- Bán 130.000 Biểu đồ
06/07/2021 Trần Thị Mừng --- Bán 30.000 Biểu đồ
11/06/2021 Trần Thị Thương --- Mua 10.000 Biểu đồ
11/06/2021 Trần Thị Thương --- Bán 10.000 Biểu đồ
04/06/2021 Trần Thị Thương --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
04/06/2021 Trần Thị Thương --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
28/05/2021 Trần Thị Mừng --- Bán 30.000 Biểu đồ
22/03/2021 Trần Thị Mừng --- Bán 200.000 Biểu đồ
12/03/2021 Trần Thị Mừng --- Bán 30.000 Biểu đồ