• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,30 +4,46/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,30   +4,46/+0,33%  |   HNX-INDEX   361,10   +2,12/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   97,15   +0,38/+0,39%  |   VN30   1.447,71   +1,49/+0,10%  |   HNX30   585,69   +3,61/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 12:28:06 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
12:20:06 CH
34,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,86%)
Tham chiếu
34,95
Mở cửa
34,90
Cao nhất
35,20
Thấp nhất
34,35
Khối lượng
560.200
KLTB 10 ngày
1.580.570
Cao nhất 52 tuần
37,75
Thấp nhất 52 tuần
16,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 9,21%
Sở hữu khác 90,79%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Quang Chiến Phó Chủ tịch HĐQT 7.771.150 12,74% 31/12/2020
Nguyễn Thị Mai --- 5.500.040 9,02% 01/09/2021
Lê Minh Tuân Thành viên HĐQT 5.050.000 8,28% 25/03/2020
Vũ Gia Cường Tổng giám đốc 3.693.312 6,06% 31/12/2020
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch HĐQT 3.630.160 5,95% 31/12/2020
Trần Thị Mừng --- 2.998.070 4,92% 03/08/2021
Nguyễn Hồng Khiêm Thành viên HĐQT 1.033.824 1,70% 17/09/2021
Nguyễn Văn Ninh --- 790.552 1,30% 30/06/2019
Nguyễn Hữu Lập Phó Tổng giám đốc 599.412 0,98% 17/09/2021
Nguyễn Thị Thúy Trinh --- 590.336 0,97% 31/12/2020
Trần Quang Hiện Thành viên HĐQT 230.000 0,38% 17/09/2021
Phạm Thị Chung --- 55.648 0,09% 31/12/2018
Trần Thị Lệ Hằng --- 21.328 0,03% 31/12/2020
Vũ Mạnh Chiến --- 10.168 0,02% 31/12/2020
Nguyễn Kim Huệ --- 4.000 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Thị Thêu --- 3.048 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Thu Thủy --- 1.120 0,00% 17/09/2021