• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.451,79 +5,02/+0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:09 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.451,79   +5,02/+0,35%  |   HNX-INDEX   449,68   +3,27/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   111,08   +0,23/+0,21%  |   VN30   1.516,16   +3,54/+0,23%  |   HNX30   756,33   +13,60/+1,83%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:46:20 CH - Mở cửa
CTCP Dệt - May Nha Trang (NTT : UPCOM)
Cập nhật ngày 08/12/2021
2:45:09 CH
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,05%)
Tham chiếu
9,50
Mở cửa
9,60
Cao nhất
9,60
Thấp nhất
9,60
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
520
Cao nhất 52 tuần
12,00
Thấp nhất 52 tuần
4,70
15/11 NTT: Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế công bố thông tin - HNX
01/11 NTT: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
29/10 NTT: Thông báo của VSD v/v điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán NTT - HNX
26/10 NTT: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Dệt - May Nha Trang - HNX
06/09 NTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
02/08 NTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/08 NTT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
12/07 NTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/07 NTT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021 - HNX
08/07 NTT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
08/07 NTT: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần 2) - HNX
08/07 NTT: Điều lệ tổ chức hoạt động năm 2021 - HNX
02/07 NTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/07 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/06 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/06 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
09/06 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
09/06 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
26/05 NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/05 NTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  243.400 35,60 -1,11%
AG1  5.600 7,90 1,28%
BDG  1.300 46,50 1,09%
BMG  0 20,00 0,00%
BVN  0 11,30 0,00%
DCG  0 13,40 0,00%
DM7  0 9,20 0,00%
FTM  497.200 6,10 -3,79%
G20  0 2,40 0,00%
GIL  214.700 65,90 2,01%