• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 7:26:11 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB : HNX)
Cập nhật ngày 05/12/2023
3:05:00 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,92%)
Tham chiếu
10,90
Mở cửa
10,90
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
10,60
Khối lượng
157.300
KLTB 10 ngày
152.490
Cao nhất 52 tuần
21,50
Thấp nhất 52 tuần
9,70
22/11 NVB: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
21/11 NVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - HNX
21/11 NVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/11 NVB: Thay đổi nhân sự - HNX
20/11 NVB: Nhận đơn từ nhiệm của TV. HĐQT - HNX
20/11 NVB: Nhận đơn từ nhiệm của TV. HĐQT - HNX
16/11 NVB: Thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Phú Quốc - Kiên Giang - HNX
25/10 NVB: Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ quý 3/2023 và giải trình BCTC quý 3/2023 - HNX
24/10 NVB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
17/10 NVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
12/10 NVB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/10 NVB: CBTT Hợp đồng giao dịch uỷ quyền với công ty con - HNX
02/10 NVB: Thay đổi địa điểm PGD Võ Văn Tần - Chi nhánh Sài Gòn - HNX
26/09 NVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - HNX
26/09 NVB: Hợp đồng giao dịch với công ty con - HNX
26/09 NVB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 - HNX
21/09 NVB: Hợp đồng Dịch Vụ Với Công Ty Con - HNX
21/09 NVB: Thay Đổi Địa Điểm PGD Khâm Thiên - CN Hà Nội - HNX
18/09 NVB: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - HNX
14/09 NVB: CBTT Thay đổi địa điểm và tên gọi Phòng giao dịch Cổng Tam Quan - Kiên Giang - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  348.500 7,80 0,00%
ACB  3.557.500 22,15 -0,67%
BAB  4.800 12,80 -0,78%
BID  654.400 39,65 -0,38%
BVB  79.200 10,60 0,95%
CTG  2.549.300 26,50 -0,19%
EIB  8.409.000 18,55 -0,80%
EVF  6.999.100 16,95 -4,78%
HDB  6.510.300 18,45 -0,27%
KLB  14.800 11,50 0,00%