• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:33:27 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
29,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
29,50
Mở cửa
29,50
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
29,10
Khối lượng
201.400
KLTB 10 ngày
481.100
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
8,10
17/09 NVB: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 - HNX
24/08 NVB: Thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - HNX
18/08 NVB: Báo cáo Tài chính Bán niên 2021 đã soát xét - HNX
11/08 NVB: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
09/08 NVB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
09/08 NVB: Thay đổi nhân sự - HNX
09/08 NVB: Thay đổi nhân sự - HNX
06/08 NVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
06/08 NVB: Thay đổi nhân sự - HNX
03/08 NVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
02/08 NVB: Nghị quyết HĐQT - HNX
30/07 NVB: NCB hoạt động ra sao trước khi có Chủ tịch mới - Người đồng hành
29/07 Cổ phiếu ngân hàng NCB tăng kịch trần trong ngày có tân chủ tịch - Vietnam Finance
29/07 NVB: NCB có tân Chủ tịch HĐQT, cổ phiếu tăng trần - Người đồng hành
23/07 NVB: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2021 - HNX
19/07 NVB: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 - HNX
12/07 NVB: NCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ - HNX
12/07 NVB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 - HNX
07/07 NVB: Ngân hàng Quốc Dân được chấp thuận tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng - VietNam Finance
11/06 NVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  4.322.700 22,00 1,85%
ACB  6.688.700 32,00 1,27%
BAB  114.600 22,90 1,78%
BID  964.900 39,70 0,63%
BVB  3.761.300 22,00 0,92%
CTG  6.347.500 31,70 0,32%
EIB  805.700 24,05 -1,03%
EVF  949.100 13,30 -0,75%
HDB  1.608.800 25,50 0,39%
KLB  2.714.200 24,30 2,10%