• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:52:30 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
30,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,33%)
Tham chiếu
30,00
Mở cửa
30,20
Cao nhất
30,70
Thấp nhất
29,90
Khối lượng
167.000
KLTB 10 ngày
673.620
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
8,10
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho cổ phiếu. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.
Bình luận (1)
davidnguyen4444    7 năm trước

I have just received the request for opinion from the board of director of NVB. There were no explanation supporting the two most questionable requests: de-listing and moving the headquarter to Hanoi.
1.De-listing will hurt all small shareholders like me while benefiting large shareholders.
2.Moving the headquarter have many costs, and the most costly problem is losing key/good employees. Really good employees can find comparable jobs with comparable wages anywhere/any time they want, and many of them may not want to leave their homes/friends/relatives.
I am asking all shareholders to reject the requests. We can make a better decision at the special shareholder meeting (to elect 2 new directors) after NVB directors providing us with the needed explanations.