• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:22:20 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
30,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,33%)
Tham chiếu
30,00
Mở cửa
30,20
Cao nhất
30,70
Thấp nhất
29,90
Khối lượng
167.000
KLTB 10 ngày
673.620
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
8,10
NVB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
26/02/2021 Dương Thị Lệ Hà Tổng giám đốc Mua 1.000.000 Biểu đồ
26/02/2021 Phạm Thế Hiệp Thành viên HĐQT Mua 1.300.000 Biểu đồ
02/02/2021 Phạm Thế Hiệp Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.500.000 Biểu đồ
02/02/2021 Dương Thị Lệ Hà Tổng giám đốc Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
23/12/2020 CTCP Năng lượng Sài gòn - Bình Định --- Bán 9.600.000 Biểu đồ
22/12/2020 CTCP Năng lượng Sài gòn - Bình Định --- Bán 8.500.000 Biểu đồ
30/11/2020 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Mua 7.125.880 Biểu đồ
27/11/2020 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Đăng ký mua 9.000.000 Biểu đồ
25/02/2020 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Mua 8.010.000 Biểu đồ
20/02/2020 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Đăng ký mua 8.200.000 Biểu đồ
16/09/2019 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Mua 1.150.000 Biểu đồ
13/09/2019 Nguyễn Trần Trung Sơn --- Đăng ký mua 1.150.000 Biểu đồ
17/07/2019 Vũ Mạnh Tiến --- Mua 1.900.000 Biểu đồ
17/07/2019 Dương Thị Lệ Hà Tổng giám đốc Mua 2.872.800 Biểu đồ
25/06/2019 Dương Thị Lệ Hà Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.872.800 Biểu đồ
25/06/2019 Vũ Mạnh Tiến --- Đăng ký mua 1.900.000 Biểu đồ
10/05/2019 Phạm Thế Hiệp Thành viên HĐQT Mua quyền mua 3.225.806 Biểu đồ
10/05/2019 Nguyễn Đình Tuấn Phó Tổng giám đốc Mua quyền mua 3.079.481 Biểu đồ
10/05/2019 Nguyễn Tiến Dũng --- Mua quyền mua 10.600.000 Biểu đồ
10/05/2019 Tạ Thị Tú Trinh --- Mua quyền mua 4.677.419 Biểu đồ