• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:29:05 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
77,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,26%)
Tham chiếu
78,00
Mở cửa
77,90
Cao nhất
78,50
Thấp nhất
77,10
Khối lượng
2.731.900
KLTB 10 ngày
2.951.910
Cao nhất 52 tuần
142,90
Thấp nhất 52 tuần
72,50
19/05 NVL: Quyết định của TGĐ về việc thay đổi bên bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp - HOSE
19/05 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty - HOSE
17/05 NVL: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (điều chỉnh ngành nghề kinh doanh) - HOSE
17/05 NVL: Ông Bùi Thành Nhơn đã giảm sở hữu tại Novaland về còn 8,7% vốn - Vietnam Daily
17/05 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP NOVAGROUP - HOSE
17/05 NVL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Bùi Thanh Nhơn - HOSE
13/05 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc hướng dẫn thi hành tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu - HOSE
05/05 NVL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Novagroup - HOSE
27/04 NVL: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
27/04 NVL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
22/04 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vay vốn - HOSE
20/04 NVL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
19/04 NVL: Nghị quyết HĐQT số 60, 61 ngày 18/04/2022 - HOSE
15/04 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung và chỉnh sửa tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thành Nhơn - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Xuân Huy - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Thị Lệ Thu - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Thị Thu Thủy - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thu Châu - HOSE
14/04 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Minh Lâm - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  294.900 12,50 1,63%
AGG  160.800 37,80 0,00%
API  84.100 48,10 -0,21%
ASM  2.956.400 16,30 0,93%
BII  1.183.000 6,30 1,61%
BVL  0 36,00 0,00%
C21  3.200 14,90 0,00%
CCI  2.100 33,00 0,00%
CCL  231.700 10,25 0,99%
CEO  4.626.400 39,50 3,40%