• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.232,86 +1,20/+0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:40:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.232,86   +1,20/+0,10%  |   HNX-INDEX   293,45   -0,33/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   83,54   +0,53/+0,64%  |   VN30   1.255,49   +2,23/+0,18%  |   HNX30   446,71   -1,52/-0,34%
12 Tháng Tư 2021 9:42:20 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 12/04/2021
9:39:59 SA
91,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+1,78%)
Tham chiếu
90,00
Mở cửa
90,50
Cao nhất
91,80
Thấp nhất
90,10
Khối lượng
504.400
KLTB 10 ngày
2.274.940
Cao nhất 52 tuần
91,80
Thấp nhất 52 tuần
51,20
07/04 NVL: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - HOSE
07/04 NVL: Nghị quyết HĐQT số 29, 30 & 32 ngày 05/04/2021 - HOSE
07/04 NVL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
07/04 NVL: Thông báo đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/04 NVL: Nghị quyết HĐQT số 24, 25, 26 ngày 31/03/2021 - HOSE
31/03 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - HOSE
30/03 NVL: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
26/03 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế - HOSE
26/03 NVL: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
25/03 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Dung - HOSE
22/03 NVL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở NVL - HOSE
22/03 NVL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
22/03 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
22/03 NVL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Dung - HOSE
19/03 NVL: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - HOSE
19/03 NVL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
18/03 NVL: Nghị quyết HĐQT số 19, 21 ngày 17/03/2021 - HOSE
12/03 NVL: Nghị quyết HĐQT số 16 & 18 ngày 11/03/2021 - HOSE
10/03 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thành Nhơn - HOSE
10/03 NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Cao Thị Ngọc Sương - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  170.100 41,20 -1,44%
ASM  517.000 16,20 -1,82%
BII  975.000 10,60 2,91%
C21  0 15,00 0,00%
CCI  1.000 16,50 -1,20%
CCL  90.100 15,30 -0,33%
CEO  1.079.700 13,00 0,00%
CLG  0 0,77 0,00%
CSC  15.500 40,60 1,75%
D11  1.900 27,50 -1,79%