• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 6:57:57 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
104,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,10%)
Tham chiếu
104,10
Mở cửa
104,40
Cao nhất
104,60
Thấp nhất
103,70
Khối lượng
1.230.100
KLTB 10 ngày
2.643.800
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
28/07 NVL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
27/07 NVL: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
27/07 NVL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
22/07 NVL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 61 - HOSE
20/07 NVL: Thông báo liên quan đến niêm yết trái phiếu chuyển đổi - HOSE
16/07 NVL: Nghị quyết HĐQT số 94/2021 & 96/2021 ngày 15/07/2021 - HOSE
15/07 NVL: Novaland muốn phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu, bảo đảm bằng bất động sản - Người đồng hành
14/07 NVL: Nghị quyết HĐQT số 90 và 92 ngày 13/07/2021 - HOSE
13/07 Cổ phiếu ngành bán lẻ hưởng lợi nhờ giãn cách - Người đồng hành
09/07 NVL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
09/07 NVL: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
08/07 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các điều kiện và điều khoản của trái phiếu chuyển đổi quốc tế - HOSE
08/07 NVL: Novaland muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu, giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp - Người đồng hành
07/07 NVL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 60 - HOSE
07/07 NVL: Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành hơn 884 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức - Người đồng hành
06/07 NVL: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
05/07 NVL: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC tại thông báo 1158/TB-SGDHCM ngày 14/06/2021 - HOSE
02/07 NVL: Thông báo về việc nhận được chấp thuận nguyên tắc của SGX-ST về việc cho phép niêm yết trái phiếu chuyển đổi - HOSE
01/07 NVL: Thông báo về việc nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu chuyển đổi - HOSE
30/06 NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  1.444.300 55,40 -1,07%
ASM  1.345.400 12,90 0,78%
BII  768.200 8,50 0,00%
C21  11.500 13,50 0,00%
CCI  300 18,20 -4,21%
CCL  225.300 11,70 0,00%
CEO  2.259.300 8,60 1,18%
CLG  0 0,90 0,00%
CSC  129.500 72,00 7,78%
D11  0 24,70 0,00%